Zapraszamy na nadchodzące wydarzenia w KwietniuDowiedz się więcej
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Boże Ciało w Amerykańskiej Częstochowie

Boże Ciało w Amerykańskiej Częstochowie

Rozpoznajcie w tym chlebie Ciało, które wisiało na krzyżu, a w tym kielichu wina Krew, która z boku spłynęła. Przyjmijcie więc i spożywajcie Ciało Chrystusowe, przyjmijcie i pijcie Krew Jego. Bo już sami staliście się członkami Chrystusa. Aby się nie rozdzielić, jedzcie Ciało, które was jednoczy; aby nie zwątpić o swojej wartości, pijcie Krew, która jest ceną waszego zbawienia”.

Słowa św. Tomasza z Akwinu trafnie wyrażają charakter Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanego potocznie Bożym Ciałem. Jezus Chrystus, Bóg – Człowiek przyszedł na świat w ludzkim ciele, stając się jednym z nas i dzieląc z nami nasze życie. Nie mogąc zaś pozostać z nami w fizycznej postaci, pozostawił nam swoją obecność w eucharystycznych znakach Chleba i Wina, które na każdej Eucharystii uobecniają Jego krzyżową ofiarę, poniesioną dla naszego dobra i zbawienia. Jednocząc się z nami w Komunii Świętej, Jezus podkreśla jak ważni i cenni jesteśmy dla Boga, jak wielka jest nasza godność i wartość, skoro sam Bóg zniża się do poziomu naszego słabego, ludzkiego serca, czyniąc zeń swoje mieszkanie. Podczas każdej Eucharystii Jezus opuszcza metalowe, zimne tabernakulum i przychodzi do naszych serc, rozgrzanych miłością i wiarą, czyniąc zeń swoje mieszkanie, żywe tabernakulum Jego miłości i obecności. Dlatego ta uroczystość ma tak podniosły charakter, dlatego organizuje się specjalną procesję z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, ustawionych w różnych miejscach wsi i miast, by uzmysłowić każdemu wierzącemu tę istotną prawdę: Bóg jest blisko, interesuje się życiem człowieka, chce w tym życiu uczestniczyć i błogosławić nam na drogach życiowych zmagań.

Uroczysta procesja do czterech ołtarzy miała miejsce w Amerykańskiej Częstochowie w niedzielę, 23 czerwca br., po mszy św. o godz. 12.30. Uczestniczyła w niej liczna delegacja Polonii, przybyła z Doylestown, jak również z Nowego Jorku, Filadelfii, New Jersey oraz innych okolicznych miast. Ze względu na obecność pielgrzymów języka angielskiego, liturgia procesji odbyła się w językach polskim i angielskim. Należy szczególnie podkreślić wszystkich tych, którzy aktywnie uczestniczyli w procesji, niosąc feretrony, dziewczynki sypiące kwiaty oraz orkiestrę dętą pod przewodnictwem Pawła Raczkowskiego.

Niedzielą Bożego Ciała rozpoczęto nowennę przed Uroczystością Koronacji Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej, która odbędzie się 25 sierpnia br. Nowenna nosi tytuł: Dziewięć słów Maryi. Rozważania przygotowane przez o. Marcina Ćwierza przybliżają wiernym szczególne cnoty, którymi odznaczała się Matka Boża, takie jak: miłość, pokora, służba czy ufność.

 

o. Marcin Ćwierz OSPPE

share