Zapraszamy do Amerykańskiej Częstochowy – NA NADCHODZĄCE WYDARZENIA W KWIETNIU Dowiedz się więcej

Odnowa – kim jesteśmy ?

Odnowa w Duchu Świętym zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną jako ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie są obdarowani charyzmatami, które służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła; w otwartości na działanie Ducha Świętego należy je rozpoznać, uświadomić i uczynić z nich nowy fundament wiary.

Członków wspólnoty łączy umiłowanie Chrystusa, szczególna wrażliwość na działanie Ducha Świętego oraz wspólnotowa modlitwa (uwielbienie Pana Boga, modlitwa chwały, modlitwa Słowem Bożym).Pierwsze spotkanie grup Odnowy w Polsce odbyło się w 1977 roku, Pierwszy Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym miał miejsce w Częstochowie w 1983 roku.W 1993 roku Stolica Apostolska zatwierdziła Statuty ICCRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej). Od 1997 roku przy Krajowym Zespole Koordynatorów działa Komisja Teologiczna. Jej zadaniem jest troska o wierność Odnowy oficjalnej nauce Kościoła.

O wspólnocie “SHEMA”

Przy naszym Sanktuarium działa wspólnota Odnowy w Duchu Świętym “SHEMA”.

Wspólnota ta jest wspólnotą młodą, działamy od 01 kwietnia 2016 roku.

Spotykamy się co tydzień w środy, każde nasze spotkania rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 7:30 PM. Po Mszy Świętej odbywają się spotkania w sali Wyszyńskiego.

Na spotkaniach jest czas na wspólną modlitwę, katechezę formacyjną, rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się tym Słowem w małych grupach. Raz w miesiącu w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 7:30 PM odbywają się Wieczory Uwielbienia i Chwały połączone z adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz z modlitwą o uzdrowienie.

We wspólnocie działa diakonia muzyczna (zespół wokalno-instrumentalny). Próby zespołu odbywają się w poniedziałki w godz. od 7:30 PM do 10:00 PM.

Obecnie opiekę duchową nad wspólnotą pełni O.Tymoteusz Tarnacki OSPPE

Zapraszamy serdecznie na spotkania wszystkich, którzy chcą ożywić swoją wiarę, doświadczyć Bożej miłości, być bliżej Boga i drugiego człowieka we wspólnocie Kościoła.


Przydatne informacje

Spotykamy się co tydzień w środy, każde nasze spotkania rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 7:30 PM. Po Mszy Świętej odbywają się spotkania w sali Wyszyńskiego.

Po więcej informacji zadzwoń na numer: 215-345-0600