Zapraszamy na nadchodzące wydarzenia w Kwietniu – Dowiedz się więcej
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spotkania Biblijne Lectio Divina

Czytanie Biblii samemu może być trudne, mało odkrywcze i nietrwałe. Czytanie we wspólnocie daje wiele możliwości. Jezus Chrystus powiedział: „Gdzie dwaj lub trzej są zebrani w imię moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Dlatego też nasze cotygodniowe spotkania polegają na wspólnym czytaniu i rozważaniu tekstów liturgii słowa (pierwsze, drugie czytanie oraz Ewangelia) z następnej Niedzieli. Spotkania otwarte są dla wszystkich pielgrzymów przybywających do Amerykańskiej Częstochowy. Jeżeli chcesz do nas dołączyć potrzebna jest tylko twoja dobra wola, trochę czasu, otwartość na Boga i innych, oraz własne Pismo Święte (ewentualnie mszalik z Niedzielnymi czytaniami).

Przebieg Spotkania Biblijnego Lectio Divina

1.     Modlitwa rozpoczynająca spotkanie 

2.     Odczytanie perykop biblijnych z nadchodzącej Niedzieli (pierwsze czytanie, psalm, drugie czytanie, ewangelia)

3.     Krótkie wyjaśnienie tekstów i wprowadzenie Kapłana (ewentualnie pytania uczestników) 

4.     Chwila na indywidualną, ponowną lekturę tekstów oraz osobistą refleksję 

5.     Wspólne dzielenie się słowem Bożym – jeśli chcesz, możesz podzielić się twoim osobistym doświadczeniem spotkania z Bogiem w Jego słowie, np. odpowiadając na dwa pytania: Co Bóg chce mi powiedzieć przez ty czytania? Co mam z tym zrobić?

6.     Modlitwa na zakończenie 

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa

Św. Hieronim

Metoda Lectio Divina

1.     Lectio (czytanie) Przeczytaj uważnie teksty Biblijne i zapytaj siebie: Co Bóg mówi? Staraj się zrozumieć czytania i usłyszeć główne przesłanie tekstów. W głębszym zrozumieniu tekstu możesz pomóc sobie wybranym komentarzem biblijnym, oraz przypisami, które znajdują się pod spodem w Biblii. 

2.     Mediatatio (medytacja-rozważanie) – Polega na przemyśleniu i zastanowieniu się nad czytaniami w kontekście swojego życia. Czytając ponownie teksty Biblijne lub tylko te fragmenty, które zwróciły twoją uwagę, pytaj siebie: Co Bóg mówi do mnie? Smakuj Słowo, „przetrawiaj” je i zgłębiaj jako Twój pokarm na dzisiaj. Być może Słowo samo postawi Ci pytania, skonfrontuje z prawdą o Tobie samym, wezwie do nawrócenia, pociągnie do pójścia za Bogiem.

3.     Collatio (dzielenie się) – Ten krok przeżywany jest we wspólnocie. Zazwyczaj jest on ostatnim krokiem w metodzie lectio divina, jednak dla potrzeb naszych spotkań następuję on po osobistej medytacji. Jest to czas na dzielenie się tym co Bóg już nam pokazał w dwóch pierwszych etapach (lectio i meditatio). Wspólne dzielenie się Słowem może być okazją do głębszego zrozumienia lectio i pogłębienia mediatatiocollatio ma prowadzić do wzmocnienia i pogłębienia wiary każdego z uczestników; ma pomagać w rozeznawaniu woli Bożej i przygotowywać do wyborów i decyzji pośród codziennych spraw. 

4.     Oratio (modlitwa) – Następuje na koniec naszego spotkania. Zachowaj w sercu Słowo, które stało się Twoim pokarmem. Pytaj siebie: „Co ja chcę powiedzieć teraz Bogu? Jakie poruszenia budzą się w moim sercu?” Pozwól, aby Twoje serce nasycone Słowem mogło się modlić spontanicznie, pod wpływem Słowa. Staraj się powtarzać w sercu, w różnych okolicznościach dnia modlitwę, która rodzi się w Tobie pod wpływem Słowa. Możesz uwielbiać, dziękować, prosić, błagać… zmagać się ze Słowem. Chodzi o to, aby Twój umysł serce i wola poddały się ostatecznie Słowu.

5.     Contemplatio (kontemplacja) – Jest owocem naszego spotkania i wiernego trwania przy Słowie – modlitwą obecności, w której często wszystko „dzieje się bez słowa”. Jest trwaniem w Bogu. Może być „ułamkiem” chwili; może pojawić się nagle, np. podczas zajęć, pracy. Jest jak fala oceanu Bożej miłości rozlewającej się w sercu; może też zamienić się w modlitwę obecności podczas adoracji Słowa lub Najświętszego Sakramentu. Prowadzi do zażyłego zjednoczenia z Bogiem: z Jego pragnieniami, dążeniami i wolą w konkretnych sytuacjach życia. Modlitwa i kontemplacja pobudzają także do działania (actio). Jest to więc przejście od czytania i słuchania Słowa Bożego do czynienia, a więc do życia według Słowa Bożego. 

Wytłumaczenie Lectio Divina

Konferencja Lectio Divina  – o. Piotr Łoza OSPPE


INFORMACJE

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą Niedzielę miesiąca

o godz. 2:00 pm

w Sali Konferencyjnej (w budynku Visitor Center)


Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego 

Maryjo, Matko zawierzenia i kontemplacji; Ty zachowywałaś w swoim sercu słowa, postawy i gesty Jezusa, rozważałaś je i przyjmowałaś z pokorą i odwagą w swoim życiu; pomóż nam czytać, medytować i kontemplować Słowo Boże, aby poruszało nas do głębi.

Uproś nam zdolność odkrywania przemieniającej potęgi Pisma Świętego, w którym Zmartwychwstały Chrystus żyje w mocy Ducha Świętego, objawia się każdemu z nas otwierając najtajniejsze drzwi naszych serc, wchodząc w najskrytsze zakamarki naszej świadomości, napełniając nas wolnością, pogodą ducha, cichością i pokojem.

Duchu Święty, Boże! Oświeć nas Słowem, spraw, abyśmy brali Je poważniei we wszystkich naszych doświadczeniach byli otwarci na to, co Ono objawia,
byśmy Mu zaufali w naszym życiu i pozwolili Mu działać w nas według bogactwa Jego potęgi.
Amen.


Roman Brandstaetter,

„Krąg Bibiljny”:

„Każdy musi do Biblii samodzielnie wędrować.
Każdy musi sobie do niej własną drogę wymościć.
Jednemu wystarczy Biblię odczuć, aby ją zrozumieć;
drugi musi ją dopiero zrozumieć, aby ją odczuć;
inny znów aby ją zrozumieć i odczuć, musi w nią przede wszystkim wierzyć;
a jeszcze inny wierzy w nią, ponieważ ją przedtem zrozumiał i odczuł;
a w końcu są i tacy, którzy ją rozumieją i odczuwają, i w nią wierzą,
ponieważ jej słowa wyssali z mlekiem matki.
Każda z tych dróg jest właściwa i dobra…”

Przypominając zaś testament swojego dziadka, R. Brandstaetter pisze:

„Będziesz Biblię nieustannie czytał; Będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi”.


Dowiedz się więcej

o Lectio Divina

(przydatne linki):