Zapraszamy na nadchodzące wydarzenia w Maju – Dowiedz się więcej
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

20-lecie Polskiej Szkoły w Doylestown

20-lecie Polskiej Szkoły w Doylestown

W rzeczywistość Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Amerykańskiej Częstochowie wpisuje się obecność i modlitwa wielu pielgrzymów, grup modlitewnych, rekolekcji, lecz także działalność Polskiej Szkoły, która dba o nauczanie ojczystego języka, historii, tradycji, tańca, a także katechezę, która prowadzi dzieci do odkrywania Boga i pielęgnowania relacji z Nim.

W tym roku do naszej polskiej szkoły zapisało się rekordowe dziewięćdziesięcioro dzieci, roku szczególnym ze względu na jubileusz dwudziestolecia istnienia placówki.

W duchu wdzięczności Bogu i Maryi, a także tym, którzy od początku, jako nauczyciele i uczniowie, przyczynili się do powstania i rozwoju szkoły, zorganizowaliśmy w sobotę 1 lutego, w Kafeterii Visitor Center, uroczysty bal jubileuszowy, który zgromadził około dwustu pięćdziesięciu osób. Przy muzyce, tańcu, dobrym jedzeniu wytworzyła się wspaniała, rodzinna atmosfera, w której po latach nauczyciele i absolwenci mogli spotkać się, porozmawiać i powspominać czasy, gdy tworzyli piękną historię, która trwa do dziś.

O tej historii i szczególnym znaczeniu naszej szkoły mówiła w swoim przemówieniu Pani Dyrektor Joanna Mikoluk. O. Tadeusz Lizinczyk, przełożony Amerykańskiej Prowincji Zakonu Paulinów, lecz również Kapelan Centrali Polskich Szkół Dokształcających w USA, w imieniu Pani Prezes Doroty Andraka przekazał okolicznościowe dyplomy Pani Dyrektor Annie Mikoluk oraz nominowanym nauczycielom, którzy przez swoje zaangażowanie i ofiarną pracę przyczyniają się do dobra przyszłych pokoleń Polonii. W dalszej części o. Tadeusz pogratulował i podziękował wszystkim, którzy tworzyli i tworzą polską szkołę w Doylestown składając życzenia pomyślności, Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi na każdy dzień życia i pracy. W podobnym tonie wypowiedział się o. Krzysztof Drybka, Przeor Klasztoru oo. Paulinów w Doylestown.

Pani Dyrektor Joanna Mikoluk wręczając Dyplom Przyjaciela Szkoły podziękowała rodzicom, którzy swoim czasem i ofiarną służbą przyczyniają się do rozwoju szkoły. Po symbolicznym zdjęciu nastąpiła dalsza część zabawy trwająca do późnej nocy. W międzyczasie odbyła się jeszcze loteria koszy z nagrodami, z której dochód przeznaczony został na funkcjonowanie szkoły.

Czas jubileuszu to przede wszystkim czas podziękowań, te zaś na samym początku należą się Dobremu Bogu, którego wolą było powstanie tej szkoły i Maryi, która jest jej szczególną patronką. Dziękujemy wszystkim Dyrektorom i Nauczycielom, którzy dbali przez te dwadzieścia lat o edukację kolejnych pokoleń polskich dzieci i polskiej młodzieży na emigracji, wszystkim Ojcom Paulinom, którzy przez katechezę pogłębiali wiarę w ich sercach. Wszystkim Rodzicom dziękujemy za zaufanie i wszelką pomoc okazaną naszej szkole.

Słowa szczególnego podziękowania należą się tym wszystkim, którzy zorganizowali jubileuszowy bal: Pani Dyrektor Joannie Miklouk, Paniom: Sylwii Dyl, Sylwii Cunningham, Agacie Dajewski, Lucynie Borzęckiej, Aleksandrze Sawicki, Karolina Zdanowskiej, Barbarze Pacholarz, Państwu Jadwidze i Henrykowi Andrzejczuk, wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniach. Dziękujemy Ojcom Paulinom i Pani Helenie Masiorski za udostępnienie kafeterii.

W sposób szczególny dziękujemy naszym dobrodziejom, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę o pomoc w zorganizowaniu koszy z nagrodami na loterię i podzielili się z nami swoją dobrocią, miłością, wielkim i ofiarnym sercem. Każdemu niech dobry Bóg wynagrodzi jak najhojniej ze skarbca swej łaskawości.

Polska Szkoła niech rozwija się jeszcze bardziej ku chwale Boga i dobru tych, którzy z niej korzystają.

o. Marcin Ćwierz OSPPE

 

Zdjęcia

share