Zapraszamy na nadchodzące wydarzenia w KwietniuDowiedz się więcej
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pogrzeb śp. Ojca Lucjusza Tyrasińskiego OSPPE

Pogrzeb śp. Ojca Lucjusza Tyrasińskiego OSPPE

W naszym życiu czasami ciężko sobie wyobrazić konkretne miejsca bez osób, które je tworzyły albo były niemalże dożywotnio wpisane w ich rozwój. W taki sposób z pewnością w historię Amerykańskiej Częstochowy zapisał się o. Lucjusz Tyrasiński, kapłan-zakonnik, były Przeor, Prowincjał, Dyrektor Sanktuarium oraz budowniczy tego świętego miejsca na ziemi amerykańskiej. Ojciec Lucjusz odszedł do Domu Ojca 9 marca 2020 r., w godzinach porannych. O. Tyrasiński związany był z Amerykańską Częstochową od początku swojego przyjazdu do USA, czyli od 1963 roku. Od początku wielce przyczynił się do ukończenia budowy kościoła i spłacenia długów związanych z jego wykończeniem. W późniejszym czasie Ojciec Lucjusz wybudował jeszcze Centrum Pielgrzyma, Dom rekolekcyjny oraz Kaplica MB z kopią ołtarza jasnogórskiego w dolnym kościele. Ojciec Tyrasiński zasłużył się także jako organizator i duszpasterz. Jako wieloletni przełożony Sanktuarium w Doylestown, przyjmował także niezwykle ważnych gości, których wizyty wpisały się w historię Amerykańskiej Częstochowy –Lyndon B. Johnson, George H. W. Bush, Ronald Reagan, Kard. Karol Wojtyła oraz wielu innych. Poza posługą w Sanktuarium, Ojciec Lucjusz zasłużył się także bardzo jako wieloletni proboszcz jedynej polskiej parafii na Manhattanie, Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika przy Siódmej Ulicy na East Village.

Uroczystości pogrzebowe Ojca Lucjusza w Amerykańskiej Częstochowie rozpoczęły się w Piątek 13 marca. Tego dnia wspólnota klasztorna Ojców i Braci Paulinów spędziła dzień na czuwaniu i modlitwie w kaplicy zakonnej w intencji zmarłego współbrata. Ojcowie i Bracia wspólnie modlili się odmawiając Liturgię Godzin (Oficjum za Zmarłych), Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a także mieli okazję do indywidualnej modlitwy i pożegnania. W sobotę rano ciało śp. Ojca Lucjusza zostało przeniesione do dolnego kościoła, gdzie każdy wierny miał możliwość na osobistą modlitwę oraz pożegnanie. Ciało było wystawione w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej aż do rozpoczęcia Mszy pogrzebowej o 11:30 am, tak jak zalecają Konstytucje i Dyrektorium Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika: „Zgodnie z przyjętym zwyczajem, ubieramy zmarłych paulinów w habit, nakładając na głowę kaptur, a na nogi białe skarpetki, bez butów. Trumnę z ciałem zmarłego wystawiamy w miejscu publicznym”.

We Mszy Świętej pogrzebowej, która miała miejsce w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, wzięli udział Ojcowie i Bracia Paulini z różnych parafii i domów zakonnych w USA oraz inni kapłani zaprzyjaźnieni z Amerykańską Częstochową i o. Lucjuszem. Liturgii przewodniczył J. E. Biskup Edward Deliman, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Filadelfii. Ponadto w uroczystości uczestniczyły różne organizacji związane z Sanktuarium i Parafią Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. Na początku Mszy Św. Ojciec Krzysztof Drybka OSPPE, Przeor Amerykańskiej Częstochowy, przywitał wszystkich zgromadzonych, a następnie Ojciec Karol Jarząbek OSPPE, Sekretarz Prowincji Zakonu Paulinów w USA, odczytał życiorys zmarłego Ojca Tyrasińskiego. Homilię w języku angielskim wygłosił o. Sebastian Hanks OSPPE, natomiast słowa w języku polskim do zgromadzonych skierował o. Krzysztof Drybka OSPPE. Na koniec Eucharystii, Biskup Deliman złożył wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca Lucjusza i podziękował w imieniu Archidiecezji za to wszystko czego on dokonał w ciągu całego swojego życia w Amerykańskiej Częstochowie. Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych w dolnym kościele, wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz na terenie Sanktuarium, na którym zostało złożone ciało Ojca Lucjusza, wśród grobów zmarłych Paulinów, którzy posługiwali w Sanktuarium Matki Bożej w Doylestown. Na koniec o. Rafał Walczyk OSPPE, w imieniu wspólnoty Paulinów, podziękował wszystkim za przybycie, aby wspólnie modlić się za zmarłego Ojca Tyrasińskiego. Swoje podziękowanie wyraził także p. Andrzej Pityński, rzeźbiarz i przyjaciel o. Lucjusza. Uroczystości pogrzebowe zakończyły się przy grobie zmarłego, wspólną modlitwą różańcową oraz śpiewem, które poprowadził o. Jan Kolmaga OSPPE.

 

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 

Zdjęcia:

Ryszard Dziedzic

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

o. Marcin Mikulski OSPPE

 

Transmisja Video Pogrzebu Ojca Lucjusza (Radio Rampa)

Wspomnienia o Ojcu Lucjuszu (pokaz zdjęć z Jego życia)

 

 

 

 

Curriculum Vitae (Życiorys) Ojca Lucjusza Tyrasińskiego OSPPE (opracowany przez o. Karola Jarząbka OSPPE, Sekretarza Prowincji Amerykańskiej Zakonu Paulinów)

 

Lucjisz Tyrasiński (Ładysław) urodził się 24 kwietnia 1931 roku w Częstochowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do gimnazjum Braci Szkolnych. Następnie kontynuował naukę w Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Rok później wstąpił do Zakonu Paulinów, gdzie rozpoczął nowicjat w klasztorze w Leśniowie.

Pierwsze śluby zakonne złożył 17 lipca 1950 roku a następnie rozpoczął studia wyższe w Seminarium oo. Paulinów na Skałce w Krakowie.

Święcenie kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1956 r. z rąk bpa Stanisława Rosponda roku w kościele św. Michała Archanioła i Św. Stanisława BM w Krakowie.

Po święceniach został skierowany do klasztoru w Leśniowie, gdzie przez rok pracował jako katecheta w parafii Suliszowice.

 1957-58 Pełnił funkcję administratora w klasztorze nowicjackim w Leśniowie.

1958-59 Prefekt niższego seminarium duchownego oo. Paulinów na Jasnej Górze.

1959-62 Podprzeor I prefekt Seminarium Duchownego w Leśnej Podlaskiej.

W 1963 został wysłany do klasztoru oo. Paulinów w Amerykańskiej Częstochowie, gdzie objął funkcję przeora klasztoru.

W 1966 roku, roku Milenium Chrztu Polski zorganizował uroczystości konsekracji nowego kościoła pod wezwaniem MB Częstochowskiej, na którą został zaproszony prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon Johnson.

W 1972 roku został mianowany Przeorem klasztoru w Kittanning, PA oraz proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Cadogan, PA.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to Sanktuarium w Doylestown zmagało się ze spłatą długów związanych z budowa kościoła o. Lucjusz posługiwał w Missouri, gdzie przez kilka lat działał na rzecz pomocy Sanktuarium.

Po zakończeniu swojej misji, kiedy dług został spłacony o. Lucjusz ponownie został mianowany przeorem Amerykańskiej Częstochowy.

W 1984 roku na Uroczystości w Amerykańskiej Częstochowie o. Lucjusz zaprosił kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Regana.

W 1986 roku o. Lucjusz został mianowany proboszczem parafii Św. Stanisława BM w Nowym Jorku. Przez 10 lat swojej posługi o. Lucjusz podjął się wielu prac remontowych jak również ożywił życie religijne parafii.

W 1996 roku o. Lucjusz po raz kolejny został mianowany przeorem Amerykańskiej Częstochowy. W tym czasie zostały wybudowane Centrum Pielgrzyma, Dom rekolekcyjny oraz Kaplica MB z kopią ołtarza jasnogórskiego w dolnym kościele.

W 2002 roku prezydent RP nadał o. Lucjuszowi Tyrasińskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2002 roku o. Lucjusz po raz drugi został mianowany proboszczem parafii św. Stanisława BM w Nowym Jorku, gdzie pełnił swoją posługę do roku 2006.

Od 2006 roku ojciec Lucjusz przebywał w Amerykańskiej Częstochowie, posługując pielgrzymom w sakramencie spowiedzi oraz sprawując Msze świętą.

Zmarł 9 marca 2020 roku we wczesnych godzinach porannych.

 

share