Zapraszamy na nadchodzące wydarzenia w Maju – Dowiedz się więcej
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


Koronacja w Amerykańskiej Częstochowie

Twój dom Maryjo na górze się wznosi, aby napełniać cały kraj światłością. I być dla niego przez losów koleje wciąż jaśniejącym znakiem Bożej łaski. (fragment hymnu brewiarzowego z Uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej)

 

Amerykańska Częstochowa górująca nad pensylwańskim krajobrazem jest miejscem, w którym wierni mogą odczuć szczególne promieniowanie obecności Maryi, doświadczyć Jej macierzyńskiej miłości i wstawiennictwa. To nie tylko sanktuarium czy klasztor ojców paulinów, lecz przede wszystkim przestrzeń, w której człowiek spotyka Boga, doświadcza uzdrowienia, przebaczenia, miłosierdzia i umocnienia Jego łaską, dzięki pomocy Tej, która pokazuje nam Jezusa i do Niego prowadzi. Maryja jest Hodegetrią, tą, która nie tylko swoją dłonią, lecz całym swym życiem ukazuje najlepszą i najpewniejszą drogę zbawienia: Jezusa Chrystusa.

Na tym świętym miejscu, już od ponad sześćdziesięciu lat słyszymy od Niej te same słowa: uczyńcie wszystko, cokolwiek (Jezus) wam powie. Każdy, kto odwiedził to miejsce, zarówno wielkie osobistości, wśród nich prezydenci Stanów Zjednoczonych: Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan, święci jak Karol Wojtyła, poźniejszy  papież Jan

Paweł II, jak również zwykli pielgrzymi, którzy tu się modlili, wyspowiadali, przyjęli Komunię świętą, wychodzili stąd przemienieni, bogatsi i piękniejsi duchowo umocnieni w wierze. Setki, tysiące małych  i wielkich cudów, zapisanych na kartach ksiąg i w ludzkich sercach wydarzyło się  i dzieje każdego dnia w tym miejscu. 

Prawie sześć tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na Uroczystości
Koronacji Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w Amerykańskiej Częstochowie, w Doylestown. Wydarzenie to stało się okazją do manifestacji wiary i miłości do Matki Bożej, dla amerykańskiej Polonii i pielgrzymów wielu innych narodowości, którzy nawiedzili to święte wzgórze.

Immaculate Mary your praises we sing. You reign now in heaven with Jesus our King. Słowa tej maryjnej pieśni rozbrzmiewają w Amerykańskiej Częstochowie prawie każdego dnia, stanowiąc hołd wdzięczności dla Maryi, naszej Matki i Królowej. Jej Cudowny Obraz, który od dziesięcioleci gromadzi rzesze pielgrzymów amerykańskiej Polonii jak również innych narodowości został ukoronowany dn. 25 sierpnia br., Koronami pobłogosławionymi przez Ojca Świętego Franciszka.Photo by: Agnieszka Korbica

Uroczysta Koronacyjna Msza Święta

Wydarzenie Koronacji, jedyne i bezcenne w historii Amerykańskiej Częstochowy jest podkreśleniem znaczenia i roli jaką spełnia to święte miejsce w życiu i pobożności pielgrzymów, którzy przybywając do Domu Matki szukają Jej Matczynej opieki i wstawiennictwa. Za ich ofiarność i gorącą miłość do Matki Bożej podziękował na początku Mszy świętej o. Tadeusz Lizińczyk, Przełożony Amerykańskiej Prowincji Zakonu Paulinów. Odwołując się do historii Ikony Jasnogórskiej podkreślił między innymi osobisty związek Matki Bożej z życiem każdego człowieka, bez względu na miejsce, w którym żyje, pracuje czy modli się. Jako nasza Królowa (Maryja) jest obecna tam, gdzie my, Jej dzieci. Dlatego pojawiła się również kilkadziesiąt lat temu na tym wzgórzu, w tym kraju, gdzie tak wielu naszych rodaków przybywało, uciekając przed prześladowaniami komunizmu i szukając lepszego życia. Przybyła tu Ona, by przemówić za nami słowo, by wstawiać się za nami u swego Syna, tak jak to uczyniła w Kanie Galilejskiej – powiedział o. Tadeusz. W słowach powitania podziękował za obecność księżom Biskupom: Charlesowi Chaput, Arcybiskupowi Filadelfii, Tomaszowi Wenskiemu, Arcybiskupowi Miami i Michaelowi Fitzgeraldowi, Biskupowi pomocniczemu z Filadelfii. Liczną reprezentację stanowili Ojcowie Paulini, na czele z o. Ryszardem Bortkiewiczem, delegatem Ojca Generała Zakonu Paulinów, o. Pawłem Binkowskim z Prowincji Niemieckiej, o. Martinem Lehoncakiem z Quasi – Prowincji Słowackiej a także ojcowie przedstawiciele parafii prowincji amerykańskiej.

Mszę świętą koncelebrowało kilkudziesięciu księży, którzy przybyli do Matki Bożej z reprezentacjami swoich parafii. Polonię amerykańską reprezentował Konsul Generalny z Nowego Jorku, p. Maciej Gołubiewski.

Mszy świętej przewodniczył abp. Charles Chaput, który odmówił modlitwę koronacyjną, na koniec zaś podziękował w imieniu swojej diecezji Ojcom Paulinom za zorganizowanie Koronacji oraz za trud i poświecenie w pracy duszpasterskiej. Podkreślił także rolę polskiego Kościoła, który jest szczególnym znakiem Bożej wierności w sekularyzowanej Europie, nie poddając się przeciwnościom, tak jak kiedyś nie poddał się w niewolę komunizmu. Homilię wygłoszoną w trzech językach (polskim, angielskim i kreolskim), przygotował abp. Tomasz Wenski. Zwrócił w niej uwagę na fakt, że Koronacja Maryi przypomina nam, Jej dzieciom o nieustannym dążeniu do zdobycia korony życia wiecznego, poprzez wierność słowom, które wypowiedziała do sług w Kanie galilejskiej: uczyńcie wszystko, cokolwiek (Jezus) wam powie. Przypomniał wiernym, że świat bez Boga to świat bez nadziei, bez przyszłości. To właśnie zgoda Maryi, jej fiat wypowiedziane Bogu otwarło światu drzwi nadziei, drzwi na lepszą przyszłość, w której Maryja partycypuje jako Królowa Nieba i Ziemi. Do polaków skierował następujące słowa: Jako Polonia stawajmy się w tym kraju świadkami Chrystusa. Formujmy duchowe oblicze Ameryki, przybliżając Chrystusa i Jego Ewangelię tam, gdzie jesteśmy. Nowa Ewangelizacja to codzienne świadectwo o naszej wierze z Jezusem, poprzez Jego Matkę. I to jest nasza misja. Niech Polonia wnosi zawsze Ewangelię w piękno Ameryki, niech kształtuje się tu wspaniały człowiek, wspaniały Amerykanin polskiego pochodzenia, niech kształtuje się na Chrystusie przez Maryję, którą On dał nam za Matkę. Po skończonej homilii ks. Abp. Tomasz nałożył na skronie Matki Bożej i Jej Syna korony.

Korony te są symbolem naszej wdzięczności dla Maryi, podobnie jak cała oprawa liturgiczna i muzyczna. W sposób szczególny należy podkreślić udział chóru polifonicznego pod wezwaniem św. Jana Pawła II z parafii Lombard w Chicago, który przed Mszą świętą wykonał oratorium o Miłosierdziu Bożym. Podziękowania należą się także naszemu chórowi sanktuaryjnemu i orkiestrze dętej pod przewodnictwem p. Pawła Raczkowskiego. Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem tych, którzy przygotowali i czuwali nad przebiegiem procesji z ikoną Jasnogórskiej Matki, wszystkim delegacjom w niej uczestniczących, Ojcom Paulinom za przygotowanie i prowadzenie nabożeństwa maryjnego przed Eucharystią.

Dziękujemy wszystkim, którzy czuwali nad przebiegiem liturgii Mszy świętej, ceremoniarzom, klerykom, lektorom, ministrantom, bez których nasza modlitwa nie brzmiałaby tak pięknie.  Niech korony ofiarowane Maryi staną się znakiem naszej miłości do Matki Bożej, która nigdy nas nie opuściła i która wstawia się za nami nieustannie tu, w Amerykańskiej Kanie, w Doylestown.

Tekst: o. Marcin Ćwierz OSPPE
Photo by: Agnieszka Korbica

Transmisja Koronacji
Do pobrania: 


Plakat w j.angielskim

pobierz

Plakat w j.polskim

pobierz

Broszura w j.angielskim

pobierz

Broszura w j.polskim

pobierz

Obrazek z modlitwą w j. polskim

pobierz

Obrazek z modlitwą w j. angielskim

pobierz

Obrazek z modlitwą w j. hiszpańskim

pobierz

Logo Koronacja 2019

pobierz

Korony

pobierz

Katecheza Maryjna – Moja Mama jest Królową 

pobierz