Zapraszamy na nadchodzące wydarzenia w Lipcu – Dowiedz się więcej
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Celebracja Tradycyjnej Mszy Łacińskiej


Tradycyjna Msza Łacińska (TLM), zwana także Mszą Trydencką, a Nadzwyczajna Forma Mszy istnieje, głównie w jej obecnej formie, od ponad 500 lat. Wiele jego części jest bardziej starożytnych i można je prześledzić ponad tysiąc lat. Była to Msza Kościoła przed obecną Mszą Novus Ordo, zwaną także Zwyczajną Formą Mszy, która powstała podczas Soboru Watykańskiego II (1962–1965). Podczas gdy dwie formy Mszy różnią się formą liturgiczną, są one w słowach papieża Benedykta: „dwa zastosowania jednego obrządku rzymskiego”. Nie konkurują ze sobą.

W 2007 r. Papież Benedykt XVI wydał List apostolski Summorum Pontificum, umożliwiający szersze stosowanie TLM. W rezultacie popularność tej Mszy wzrosła na całym świecie, a dziś coraz większa liczba kapłanów i wiernych, młodych i starych znajduje duchowe bogactwo w tej starożytnej liturgii.

TLM ma inną duchowość i orientację niż to, czego doświadcza wielu współczesnych katolików. Rola kapłana jako „Alter Christus” prowadzi świeckich obecnych do kontemplowania tajemnic Boga. Chodzi o otwartość na Boga; dlatego świeccy nie odpowiadają na tyle modlitw, ile w nowej mszy. Akolici (ministranci) odpowiadają w ich imieniu. Świeccy modlą się i podążają w milczeniu – czytając po łacinie lub w swoim ojczystym języku, rozmyślając o poszczególnych czynnościach liturgicznych mających miejsce przy ołtarzu.

Istnieją 2 formy TLM: niska i wysoka. Zwykle w Sanktuarium odprawiamy hymny w niskiej mszy (części nie są śpiewane). Msza może być uroczystą Mszą świętą (pełna forma ceremonialna z kapłanem, diakonem i subdiakonem) lub Missa Cantata (msza śpiewana). Msze Wysokie mają w sobie świętość, piękno i powagę, która jest transcendentna i wznosi serce, umysł i duszę do Boga. Msze święte odprawiane są w Świątyni tylko od czasu do czasu, ponieważ wymagają one małej scholi do śpiewania gregoriańskich pieśni i / lub chóru do śpiewania partii masowych i hymnów.

W XIX wieku ks. Fryderyk Faber słynie, że Msza katolicka była „najpiękniejszą rzeczą po tej stronie nieba”. Ponieważ każda Msza jest ponownym przedstawieniem Golgoty, a sam ołtarz miejscem spotkania nieba i ziemi, można zrozumieć, dlaczego św. Piotr Julian Eymard nazwał Najświętszą Ofiarę Mszy Świętym „najświętszym aktem religijnym”. I św. Teresa z Lisieux powiedziała w swojej autobiografii „Historia duszy”, że jako bardzo młoda dziewczyna, podczas gdy kochała zarówno Nisko, jak i Wysoko Msze bardziej dotknęły ją duchowo obecność Boga podczas Mszy Świętej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w jednej z Mszy Łacińskich w Sanktuarium, aby doświadczyć Mszy w sposób, w jaki był sprawowany przez wieki. To nie tylko dla starszych pokoleń. W rzeczywistości „wielką tajemnicą” na temat Mszy łacińskiej jest duża liczba młodych katolików, którzy biorą w niej udział (i młodzi księża celebrujący ją).

Uwaga: wszystkie msze w Sanktuarium Częstochowskim odprawiane są za zgodą Archidiecezji Filadelfijskiej. Obecnie TLM odbywa się w drugą niedzielę każdego miesiąca i wypełnia twoje zobowiązanie do mszy niedzielnej.TLM Szczegóły

Kiedy:  2 niedziela każdego miesiąca

Godzina:     11:15am

Lokalizacja:  Kaplica Matki Bożej lub Kaplicy św. Anny


Daty

12 Stycznia
9 Luty
8 Marca
12 Kwietnia (Ta Msza może zostać przeniesiona)
10 Maj
14 Czerwca
12 Lipca
9 Sierpnia
13 Września
11 Październik


Kontakt

Toddason@verizon.net

tel: 215-421-8858