Zapraszamy do Amerykańskiej Częstochowy – NA NADCHODZĄCE WYDARZENIA W KWIETNIU Dowiedz się więcej

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok

Sobór w Efezie (431) ogłosił, że Maryja jest Matką Boga Bogarodzicą (Theotókos), i ta wiara Kościoła znajduje wyraz w modlitwach dnia dzisiejszego.

Początek nowego roku cywilnego łączono w Rzymie z pogańskimi obchodami o charakterze karnawałowym. Przeciw tym obchodom występują bardzo zdecydowanie chrześcijanie, a przez post i pokutę starają się wynagrodzić Bogu za grzechy pogan popełnione w tym dniu. W starych sakramentarzach rzymskich znajdziemy na ten dzień formularze mszalne, które zawierają modlitwy błagalne o obronę przed powrotem do bałwochwalstwa. Wraz ze zmierzchem pogaństwa zanika charakter wynagradzający tego dnia. Kościół obchodzi teraz 1 stycznia oktawę Bożego Narodzenia, a modlitwy liturgiczne dnia przyjmują charakter maryjny. Dzień nowego roku staje się. pierwszym świętem maryjnym w liturgii rzymskiej. Jedni wiążą wprowadzenie święta z poświęceniem bazyliki S. Maria Antiqua na Forum Romanum, inni widzą wpływ liturgii bizantyjskiej. Dzień nowego roku zachował charakter maryjny jeszcze w średniowieczu i dopiero pod wpływem liturgii galijskiej oktawa Bożego Narodzenia przyjęła charakter święta Obrzezania Pańskiego, Odnowiony mszał rzymski powraca do starej tradycji; dzień nowego roku jest znów uroczystością Najświętszej Maryi Panny, Bożej Rodzicielki,

Sobór w Efezie (431) ogłosił, że Maryja jest Matką Boga Bogarodzicą (Theotókos), i ta wiara Kościoła znajduje wyraz w modlitwach dnia dzisiejszego. Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego Jednorodzonego Syna Bożego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu Światłość Przedwieczną, Jezusa Chrystusa naszego Pana, Dawcę życia. Maryja dostąpiła wielkiego wybrania, obdarzona została niezwykłymi przywilejami, ale wszystkie dary otrzymała ze względu na swą rolę w historii zbawienia: Ona przynosi światu Zbawiciela. Maryja, będąc Matką Jezusa co do ciała, jest również Matką Jego Mistycznego Ciała, jest Matką Kościoła: ten nowy tytuł został nadany Maryi w czasie Soboru Watykańskiego II. Teksty liturgiczne nie nawiązują do rozpoczęcia nowego roku, ale Maryja, rozważająca w sercu tajemnicę Chrystusa i ukazująca Chrystusa świata, wskazując wierzącym, jak mają przeżywać dar czasu.

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga, łaski pełna, Twoje święte łono nosiło Emanuela, Twoje piersi karmiły Tego, który karmi wszystkich. Ty jesteś ponad wszelką chwałą I wszelką chwałę przewyższasz. Bądź pozdrowiona, Boża Rodzicielko, radości aniołów, pełnią łaski przewyższająca wszystko, co o Tobie przepowiedzieli prorocy. Pan z Tobą, Tyś porodziła Zbawienie świata. Liturgia Koptyjska

 

Źródło: www.liturgia.wiara.pl

 

Szczegóły: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok Święto Obowiązkowe

Porządek Mszy Świętych:

31 grudnia – Poniedziałek (Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej – dolny kościół) 4:00 pm – Godzina Święta na zakończenie roku 2018

5:00 pm Msza Wigilijna – w j. angielskim

1 stycznia – Wtorek (Górny Kościół)

8:00 am – w j. polskim

9:00 am – w j. angielskim

10:00 am – w j. polskim

11:00 am – w j. angielskim

12:30 pm – w j. polskim

2:30 pm – w j. angielskim

5:00 pm – w j. angielskim

W Nowy Rok nie będzie Spowiedzi w naszym Sanktuarium.

Data

Jan 01 2019
Expired!

Czas

All Day