Come & Join Us for the Upcoming Events in July – Read more
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Novena of Masses St. Joseph (March 11th – 19th)


The Novena to St Joseph – nine days of prayer leading up to his feast day on March 19th.  You can find the novena prayers here. If you have time for supplemental reading, you may want to read St. Pope John Paul II’s Apostolic Exhortation on St Joseph.

All donations made to the Shrine must be in USD.
Wszystkie ofiary składane na Sanktuarium muszą być w walucie amerykańskiej (w dolarach - USD). Prosimy również o nie tłumaczenie tej formy w translatorach internetowych, w razie jakichkolwiek pytań albo potrzebnej pomocy prosimy o zwracanie się bezpośrednio do naszego biura, wysyłając do nas emaila.

$0.00