Come & Join Us for the Upcoming Events in July – Read more
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Father’s Day Novena (7-15 June)


A Novena of Masses will be offered for all fathers, living and deceased.

All donations made to the Shrine must be in USD.
Wszystkie ofiary składane na Sanktuarium muszą być w walucie amerykańskiej (w dolarach - USD). Prosimy również o nie tłumaczenie tej formy w translatorach internetowych, w razie jakichkolwiek pytań albo potrzebnej pomocy prosimy o zwracanie się bezpośrednio do naszego biura, wysyłając do nas emaila.

$0.00