Come & Join Us for the Upcoming Events in July – Read more
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Divine Mercy Novena (April 7th-15th)


The Divine Mercy novena is prayed between Good Friday and the Sunday of Divine Mercy, which is the Sunday following Easter. Those praying the novena are to pray for the special intentions of each day followed by the Chaplet of Divine Mercy.

All donations made to the Shrine must be in USD.
Wszystkie ofiary składane na Sanktuarium muszą być w walucie amerykańskiej (w dolarach - USD). Prosimy również o nie tłumaczenie tej formy w translatorach internetowych, w razie jakichkolwiek pytań albo potrzebnej pomocy prosimy o zwracanie się bezpośrednio do naszego biura, wysyłając do nas emaila.

$0.00