SUPPORT UKRAINE! – Learn more
The Shrine is Open to the Public – Read more
Come & Join Us for the Upcoming Events in February – Read more
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Monthly Votive Candles Form

(The candle is burning for a period of one month)

The suggested donation for a monthly votive candle is $25.

All donations made to the Shrine must be in USD.
Wszystkie ofiary składane na Sanktuarium muszą być w walucie amerykańskiej (w dolarach - USD). Prosimy również o nie tłumaczenie tej formy w translatorach internetowych, w razie jakichkolwiek pytań albo potrzebnej pomocy prosimy o zwracanie się bezpośrednio do naszego biura, wysyłając do nas emaila.

$ 0.00