SUPPORT UKRAINE! – Learn more
The Shrine is Open to the Public – Read more
Come & Join Us for the Upcoming Events in February – Read more
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Annual Votive Candle Form


Suggested donation for the annual votive candle with metal engraved plaque is $250

All donations made to the Shrine must be in USD.
Wszystkie ofiary składane na Sanktuarium muszą być w walucie amerykańskiej (w dolarach - USD). Prosimy również o nie tłumaczenie tej formy w translatorach internetowych, w razie jakichkolwiek pytań albo potrzebnej pomocy prosimy o zwracanie się bezpośrednio do naszego biura, wysyłając do nas emaila.

$ 0.00