TEMATY CZUWAŃ NOCNYCH NA ROK 2018
TEMATY CZUWAŃ NOCNYCH NA ROK 2018
 
  pdf Kliknij po więcej informacji... PDF file
 
TEMATY CZUWAŃ NOCNYCH NA ROK 2018 i święci patroni
 
27 STYCZEŃ
"Duch św. w sakramencie Chrztu, który umacnia nadzieję"
Św. Paweł I pustelnik i Bł. Euzebiusz i święci paulińscy

24 LUTY
"Duch św. w sakramencie Bierzmowania, który umacnia wiarę"
Bł. kapłani Zbigniew i Michał - franciszkańscy męczennicy z Peru

24 MARZEC

"Duch św. w sakramencie Pokuty i Pojednania, który umacnia przebaczenie"
Św. Faustyna Kowalska, św. Kazimierz i św. Albert Chmielowski

28 KWIECIEŃ
"Duch św. w sakramencie Namaszczenia Chorych, który umacnia uzdrowienie"
Św. Bp Stanisław i św. Bp Wojciech - patroni Polski

26 MAJ
"Duch św. w sakramencie Eucharystii, który umacnia dziękczynienie"
Św. Jan Paweł II i sługa boży kard. Stefan Wyszyński

30 CZERWIEC
"Duch św. w sakramencie kapłaństwa, który umacnia pokój"
Św. Ojciec Pio i św. Rafał Kalinowski

28 LIPIEC
"Duch św. w sakramencie małżeństwa, który umacnia miłość"
Św. Anna i św. Krzysztof

25 SIERPIEŃ
"Apostołowie Trwali na modlitwie z Maryją"
Św. Stanisław Kostka i bł. Edmund Bojanowski

29 WRZESIEŃ
"Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego" (por. Dz 2,38)
Bł. ks. hm Stefan Wincenty Frelichowski patron harcerstwa

27 PAŹDZIERNIK

"Na Modlitwie jesteśmy napełnieni Duchem św."
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Św. Jan Neuman

24 LISTOPAD
"Dary Ducha Świętego"
Wszyscy święci

30 GRUDZIEŃ
"Owoce darów Ducha Świętego"
Święta rodzina: Jezus i Maryja i Józef