Pożegnanie O. Karola Jarz±bka przez Polsk± Szkołę

 

Pożegnanie O. Karola Jarz±bka przez Polsk± Szkołę