Niedziela Palmowa 2015

 

Dzieci z Polskiej Szkoły im. Matki Bożej Częstochowskiej przyniosły tradycyjne polskie palmy.

 

W Niedzielę Palmową w Amerykańskiej Częstochowie odbyła się uroczysta Msza św., podczas której dzieci z Polskiej Szkoły im. Matki Bożej Częstochowskiej przyniosły tradycyjne polskie palmy, wykonane z wiosennych kwiatów oraz innych roślin. Każde dziecko było ubrane w strój ludowy, co miało na celu przypomnienie pięknej polskiej tradycji powitania kapłana w Niedzielę Palmową reprezentującego Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy w przededniu swojej męki.

Została też wykonana kilkumetrowa palma, która była nawiązaniem do regionalnej tradycji kultywowanej na Kurpiach. Takie palmy niesione w procesji każdego roku, uświetniają uroczystości Niedzieli Męki Pańskiej oddając niezapomniany smak polskich ludowych tradycji.

Amerykańska Częstochowa poprzez m.in. przypominanie pięknych polskich tradycji pragnie obudzić w Polonii przybywającej w tych dniach do Sanktuarium poczucie dumy z bogatej polskiej kultury. Nasza ludowa tradycja od wieków przeplatając się z wiarą i czcią oddawaną Chrystusowi, nadaje  niezapomniany i piękny klimat obchodzonym uroczystościom kościelnym.

O. Karol Jarząbek, OSPPE