TEMATYKA CZUWAŃ NOCNYCH na rok 2015

CZUWANIA NOCNE

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

ŚWIATOWE DNI RODZIN

 

Zapraszamy na Czuwania Nocne do Amerykańskiej Częstochowy


 


 

31 STYCZEŃ, 2015

Konsekracja zakonna jest owocem szczególnego Spotkania Boga z człowiekiem.

Paulińska Rodzina Zakonna.
/Św.Paweł Pierwszy pustelnik/

 

28 LUTY 28, 2015

Poprzez życie zakonne obudźmy dzisiejszy świat z letargu zobojętnienia.

Rodzina - sanktuarium miłości, wsparcia i zrozumienia.  

/bł.O.Honorat Kożmiński kapucyn, s.służki/

 

28 MARZEC, 2015

W życiu zakonnym nie mogę kochać Jezusa, niekochając drugiego człowieka.


Rodzina - tajemnicą ukrzyżowanej miłości.
/ św.s.Faustyna Kowalska, s.miłosierdzia/

 

25 KWIECIEŃ, 2015

Pokusa zapominania o pierwszej zakonnej miłości  może zatracić we mnie samego siebie.

Odnajdźmy w naszych rodzinach potrzebujących...

/Św.br.Albert Chmielowski, s.albertynki/.

 

30 MAJ, 2015

Autentyczna miłość i zażyłość z Bogiem  w życiu zakonnym jest troską o drugiego człowieka.

Rodzina - sanktuarium Ducha Świętego.

/św.Jan Paweł II/

 

27 CZERWIEC, 2015

Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj.

Przeszłość i Nadzieja naszych rodzin.  

/św.Benedykt, s.benedyktynki/

 

25 LIPIEC, 2015

Spoglądajmy na Maryję w życiu zakonnym, jako na żywą konsekrację.

Nałogi i upadki naszych rodzin.  

/św.Anna/  

 

29 SIERPIEŃ, 2015  

"Jasnogórski charyzmat zakonu" - dzielmy się  Słowem Bożym - posługa w konfesjonale.  

Rodzina - miejsce dialogu i zasłuchania.  

/bł.Edmund Bojanowski, s.służebniczki/

 

26 WRZESIEŃ, 2015

Miłość jest naszą zakonną misją.
Rodzina prawdziwie żywa.  

/bł.ks.Jerzy Popiełuszko męczennik/

 

31 PAŹDZIERNIK, 2015  

W zakonym powołaniu bądźmy gorliwi w miłości do Kościoła.  

Życie sakramentalne rodziny.  

/ bł.ks.Wincenty Stefan Frelichowski, ZHP/

 

28 LISTOPAD, 2015  

Módlmy się o liczne i święte powołania do życia zakonnego.

Modlitwa indywidualna i wspólnotowa naszych rodzin.

/św. Bernard, św.Charbel zakonnik/

 

26 GRUDZIEŃ, 2015

W posłudze zakonnej ukazujmy Królestwo Boże - sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym.

Obraz dzisiejszej rodziny.  

/Sw.Jan Neumann, redemptoryści/

 

 

Czuwania nocne prowadzi:

O. Bartłomiej Marciniak OSPPE

 

Zapraszamy na Czuwania Nocne do Amerykańskiej Częstochowy

 
pdf Kliknij po więcej informacji...