Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Visitor Information Print E-mail
 

INFORMATION FOR PILGRIMS VISITING THE SHRINE

 

Our Lady of Czestochowa, pray for us.

 

Starting December 8th the Image of Our Lady of Czestochowa
in the lower Chapel will be solemnly unveiled and veiled everyday:

 

During the weekdays:

Unveiling - 7:30 AM - right before the first morning Mass

Veiling - 5:00 PM - right after the Benediction

 

On Saturdays:

Unveiling - 7:30 AM - right before the first morning Mass

Veiling - 6:00 PM - after the Vigil Mass

 

On Sundays:

Unveiling- 8:00 AM - right before the first morning Mass

Veiling - 6:00 PM - right after the evening Sunday Mass

 

Masses:   Saturday (Vigil Mass) - 5:00pm (English)
               Sunday - 8:00am, 10:00am, 12:30pm (Polish)
               9:00am, 11:00am, 2:30pm, 5:00pm (English)
               Weekdays - 7:30am, 8:00am, 11:30am (English)
               Holydays of Obligation - Vigil Mass 5:00pm (English)
               Holydays - 7:30am, 8:00am, 11:30am, 5:00pm (English), 10:00am (Polish)

 

Confessions: Heard during all scheduled Masses on Sundays & during 11:30am Mass on weekdays.

 

Perpetual Novena to Our Lady of Czestochowa:
               Sundays - After 12:30pm Mass
               Wednesdays - After 11:30am Mass

 

Night Vigil: Last Saturday of the month (Polish) at 9:00pm.

 

Shrine Office: Open Monday through Saturday - 9:00am to 4:30pm

               (Closed Christmas, New Years, Easter and Thanksgiving)

 

Cemetery Office: Open Tuesday through Friday - 8:00am to 3:00pm (Closed Monday);

               Saturday (by appointment): 10:00am to 2:30pm; Sunday 11:00am to 2:00pm.

 

Religious Articles Center: Open Monday through Sunday - 9:00am to 4:30pm
               (Closed Christmas, New Years, Easter and Thanksgiving)

 

Cafeteria: Open ONLY ON SUNDAY from 10:00am to 3:30pm.
               Weekdays - Open only for scheduled tours and funeral luncheons.
               (Closed Christmas, New Years, Easter and Thanksgiving).

 

Ministries: Youth Group, Altar Servers, Lectors, Ushers, Polish School, Homeschoolers, Rachel's Vineyard, Prayer Groups, Marriage Encounter, Dependency Support Groups.

 

Pilgrimage Groups: May visit the Shrine all year round. Registration is required.

               There are no motels on the Shrine grounds.

 

Retreat Groups: Retreats are offered year-round at the Ave Maria Retreat House.

 

Please call the Shrine for more information.

 

 

- DIRECTIONS TO THE SHRINE

- PLACES TO STAY

 

 

National Shrine of Our Lady of Czestochowa
P.O. Box 2049, 654 Ferry Rd, Doylestown, PA 18901
Tel: (215) 345-0600  Fax: (215) 348-2148

Email: info@czestochowa.us     Web: www.czestochowa.us


 

OGÓLNE INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

 

Od 8 grudnia Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
w dolnej Kaplicy będzie uroczyście odsłaniany i zasłaniany każdego dnia:

 

W dni powszednie

Odsłonięcie - 7:30 AM - przed pierwszą poranną Mszą Św.

Zasłonięcie - 5:00 PM - po schowaniu Najśw. Sakramentu

 

W Soboty:

Odsłonięcie - 7:30 AM - przed pierwszą poranną Mszą Św.

Zasłonięcie - 6:00 PM - po Mszy Św. Wigilijnej

 

W Niedziele:

Odsłonięcie - 8:00 AM - przed pierwszą poranną Mszą Św.

Zasłonięcie - 6:00 PM - po wieczornej Mszy Św.

 

Msze św: Sobota (Niedzielna Msza)- godz. 5 po południu (po angielsku)
               Niedziela - godz. 8, 10, 12:30 (po polsku); 9, 11, 2:30, 5 (po angielsku)
               Dni powszednie - godz. 7:30, 8:00, 11:30 rano (po angielsku)

               Święta obowiązujące - wigilia godz. 5 po południu (po angielsku)
               Święto - godz. 7:30, 8:00, 11:30 rano i 5:00 po południu (po angielsku), 10:00 rano (po polsku)

 

Spowiedź św: W niedziele podczas każdej Mszy św. i w dni powszednie o godz. 11:30am.

 

Ustawiczna Nowenna do Matki Boskiej Częstochowskiej:
               Niedziele - po mszy św. o godz. 12:30 (po polsku)
               Środy - po mszy św. o godz. 11:30 (po angielsku)

 

Nocne Czuwanie: W każdą ostatnią sobotę miesiąca (po polsku) o 9:00pm.

 

Biuro Sanktuarium: Czynne od poniedziałku do soboty od godz. 9 rano do 4:30 po południu.

               (zamknięte Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc i Święto Dziękczynienia).

 

Biuro Cmentarza: Czynne od wtorku do piątku od godz. 8 rano do 3 po południu (nieczynne w poniedziałki);

               w sobotę 10 rano do 2:30 po południu;

               w niedziele od 11 rano do 2 po południu;

 

Księgarnia/Pamiątki religijne: Otwarte przez cały tydzień od godz. 9 rano do 4:30 po południu.

               (zamknięte Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc i Święto Dziękczynienia).

 

Kafeteria: Z polskimi daniami czynna tylko w niedziele od godz. 10:00 rano do 3:30 po południu.

               Na tygodniu otwarte na zamówienia grup pielgrzymkowe i przyjęcia pogrzebowe.

               (zamknięte Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc i Święto Dziękczynienia).

 

Ministranci: Spotkania w kazdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 10:00 rano.

 

Duszpasterstwo: Polska Szkoła, AA, Al.-Anon, DDA, Ministranci, Lektorzy, Ushers, Duszpasterstwo dla osób z syndromem postaborcyjnym, Odnowa Duchu Św., Spotkanie Małzeńskie.

 

Grupy Pielgrzymkowe: Przyjmujemy przez cały rok. Posiłki w kafeterii.

               Nie posiadamy motelu.

 

Grupy Rekolekcyjne: Zapraszamy przez cały rok do Domu Rekolekcyjnego „Ave Maria".

 

 

Po dalszą informację proszę dzwonić do sanktuarium.

 

 

- JAK DOJECHAC DO SANKTUARIUM

- NOCLEG 

 

 

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej

PO Box 2049, 654 Ferry Rd, Doylestown, PA 18901

Tel: (215) 345-0600, Fax: (215) 348-2148

Email: info@czestochowa.us     Web: www.czestochowa.us