relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
ŻYCZENIA KAPELANA NA JUBILEUSZE: 100 LECIE NIEPODLEGŁEJ i 100 LECIE ZHP Print E-mail

 

.

 

„Tylko pod Tym Krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem."

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czuwaj! Droga Rodzino ZHP w USA.

 

Rok 2018 to szczególny czas różnych Uroczystości i Jubileuszy w naszej Ojczyźnie. 100-lecie Niepodległości - 100-lecie harcerstwa wraz z ogłoszonym prze Sejm RP rokiem ZHP. W tym roku także radujemy się 40-tą rocznicą wyboru Kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, który przybrał imię Jan Paweł II. Na pewno i w naszych Rodzinach, wspólnotach świętujemy wspaniałe Jubileusze, które są okazją do dziękczynienia Panu Bogu i nam wszystkim za wielkie dzieła jakie dokonują się w naszym życiu.

Droga Rodzino Harcerska! W naszej przeszłości dostrzegamy wielkich wspaniałych bohaterów wpisanych w nasze Jubileusze. Można by było napisać wiele wspaniałych książek i opowiadań o naszych bohaterach. W życiu każdego z Nich był wpisany Krzyż Zwycięstwa, który i dziś dla nas jest Tym znakiem,  aby być dumnym Polakiem z racji Historycznych zwycięstw w naszej ojczyżnie Polsce. Moi Drodzy chociaż wielu z Was urodziło się na tej ziemi Amerykańskiej, to jednak w Nas płynie krew naszych praojców dla których słowa:  „Bóg - Honor - Ojczyzna" - były wpisane w serca  i według tych zasad  działali  w życiu, słowa te były wielkimi wartościami prowadzącymi do licznych zwycięstw w obronie wolności i nadal są w naszych sercach.

W duchu założyciela scoutingu B. Powela dziękujemy za 100-lecie harcerstwa i idźmy z nadzieją w świetlaną przyszłość biorąc przykład z naszych bohaterów nieustannie czuwając.

Niech nasze siostry i bracia, którzy walczyli o Niepodległą Ojczyznę - naszą Polskę i odeszli na wieczną wartę w chwale nieba, będą dla nas mocnym ogniwem zespalającym nasze wspólne wysiłki w budowaniu wolności w jedności. Cześć i Chwała Bohaterem!

Jako wasz kapelan pragnę Wam z serca błogosławić + , dziękując Panu Bogu za wszystkich, których postawił na mojej drodze w ciągu 25 lat kapłaństwa. Szczególnie Was Rodzinę Harcerską o której pamiętam w moich modlitwach i o nią proszę.

Niech Maryja Królowa Polski i Polonii, której śpiewamy w Apelu Jasnogórkim:  „Jestem przy Tobie - Pamiętam - Czuwam" wyprasza potrzebne łaski na dalsze lata w służbie Bogu, bliźniemu i ojczyźnie - wzbudzając w nas ducha ofiarnego patriotyzmu.

 

Podniesienie flagii w Amerykańskiej Częstochowie /Kolonia/

 

Od Jasnogórskiego Tronu z Amerykańskiej Częstochowy, Duchowej Stolicy Polonii, niech nam Pan Bóg błogosławi, abyśmy w sercach rozpalali gorliwość tak jak przy pierwszym harcerskim  ognisku.

Oddając Bogu chwałę radujmy się tym błogosławionym czasem Jubileuszy i oddajmy Bogu Cześć i Dziękczynienie. Życzę dobrego świętowania dalszych  dobrych jubileuszy, zapraszając do sanktaurium na Uroczystości 11 listopada.

Bł. ks. hm. Wincenty Stefanie Frelichowski nasz patronie prowadź nas do niebios bram ku świętości. Św. Janie Pawle II módl się za nami swoimi rodakami.

Niech żyje Nasza Ojczyzna Polska Niepodległa. Szczęść Boże Polsko Cała i Ameryko kraju nasz. Matko Boska Częstochowska módl się za nami!

O. hm. Bartłomiej P. Marciniak paulin p.o.kapelan Okręgu i Choragwi  ZHP w USA.

11/11/2018. Doylestown PA. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

 

 
< Prev   Next >