Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Dzień Skupienia Nauczycieli w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

 

Dzień Skupienia Nauczycieli w Amerykańskiej Częstochowie

 

Duchowa stolica Polonii na amerykańskiej ziemi już od 12 lat rokrocznie gości nauczycieli polonijnych wschodniego wybrzeża Ameryki. Rekolekcje Nauczycieli po raz pierwszy poprowadził o. Bartłomiej w 2006 roku, potem przez wiele lat naszym duchowym przewodnikiem był o. Dominik Libiszewski, który zaplanował i poprowadził również pierwszy raz nasze jednodniowe spotkanie, Dzień Skupienia pt. „2+2=MIŁOŚĆ". Pierwszą konferencję w niedzielę 30 września poprowadził gość z Polski, pedagog oraz tzw. street worker z Łodzi, chuligan, który wyrwał się z piekła i założyciel „Fundacji Młodzi dla Młodych", Dobromir Makowski. Zwięźle, trafnie i klarownie przedstawił filozofię „Siedmiu dziesiątek życia", posługując się faktami i w oparciu o statystyki odniósł się do czynników oraz ludzi i otoczenia, które modelują kolejne dziesiątki życia dzieci i młodzieży, a nawet dorosłych. Uzmysłowił wielu z nas jak ważna jest tu rola rodzica i nauczyciela, szczególnie w środowisku, gdzie technologia i jej możliwości niekiedy onieśmielają i zatrzymują nasze pokolenie, a powinny skłaniać do dokształcania i „odrabiania pracy domowej".

O 12:30 wszyscy wspólnie modliliśmy się na mszy św., potem, w czasie obiadu, mieliśmy czas na rozmowę, wymianę doświadczeń, spotkania z zakonnikami, zakupy i w końcu na spacer i modlitwę na cmentarzu. Symboliczny znicz i „Wieczne odpoczywanie", refleksja i wspomnienia o tych koleżankach i kolegach, którzy jeszcze niedawno byli razem z nami, pozwoliły się zatrzymać i może niekiedy przewartościować nasze cele.

Ostatnia konferencja była refleksją i uzmysłowieniem, że nasze cele i zamierzenia mogą być realizowane tylko w zgodzie z samym sobą i z Panem Bogiem, że miłość, przebaczenie oraz zrozumienie samego siebie są możliwe przez Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, naszym poradniku, a przewodnikiem na tej drodze jest sam Pan Bóg.

W Dniu Skupienia zorganizowanym przez Centralę Polskich szkół Dokształcających w Ameryce wzięło udział 52 nauczycieli ze NJ, PA, NY i CT. Niezmiernie ucieszyło nas spotkanie z o. Prowincjałem Tadeuszem Lizińczykiem, naszym kapelanem, niestety ze smutkiem rozstaliśmy się z o. Dominikiem, który już od 1 października będzie pracował w Summerfield, diecezja Orlando, na Florydzie. Rozjeżdżając się do domów wspominaliśmy nasz dzień modlitwy i kontemplacji, optymistycznie patrząc w przyszłość. Ziarno, zostało zasiane.....

Zapraszamy na kolejny Dzień Skupienia 20 stycznia 2019.

Anna Tracz

Świadectwa:

Kinga: Świadectwo Dobromira powinno być wysłuchane przez jak największą grupę naszej młodzieży i rodziców. Dzień pełen był przemyśleń i refleksji. 

Dorota: Naładowałam duchowe akumulatory, aby w nowym roku szkolnym być jeszcze lepszym nauczycielem. Dzisiaj dowiedziałam się, że jako nauczyciel też mam zadanie domowe, które muszę odrobić, żeby móc wymagać od swoich uczniów, najpierw wymagam od siebie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas rekolekcji, które utwierdziły mnie w tym, że to co robię ma sens. Uważam, że musimy się razem wspierać, bo stoją przed nami nauczycielami niełatwe wyzwania. Abyśmy umieli sprostać tym zadaniom potrzebujemy takich dni skupienia. 

 
< Prev   Next >