Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Odpust Matki Bożej w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

 

Odpust Matki Bożej w Amerykańskiej Częstochowie

 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, główne święto patronalne Amerykańskiej Częstochowy, obchodzone było w Sanktuarium w Doylestown w Niedzielę 26 sierpnia. Tego dnia w czasie każdej Mszy Świętej wierni przyzywali wstawiennictwa Matki Bożej obecnej w Ikonie Jasnogórskiej oraz modlili się o uzyskanie łaski Odpustu. Główne uroczystości odbyły się w czasie Mszy Św. o godz. 12:30 PM.  Eucharystii w Górnym Kościele przewodniczył Abp Thomas Wenski, Arcybiskup Miami i zarazem Konfrater Zakonu Paulinów. Uczestniczyło w niej wielu także przyjezdnych kapłanów i przyjaciół Amerykańskiej Częstochowy oraz Ojcowie Paulini. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL).

Dzień ten był również doroczną pielgrzymką Polonii Amerykańskiej, pod patronatem Polskiego Apostolatu w USA. We Mszy Św. udział wzięli członkowie Krajowego Komitetu Polskiego Apostolatu: Abp. Thomas Wenski (przedstawiciel Episkopatu USA), Ks. kan. Mirosław Król (przewodniczący), Ks. prałat Antoni Czarnecki (emerytowany przewodniczący), Cecilia Glembocki, Chester Lobrow, Adriana Wos-Mysliwiec, Theresa Romanowski, Blanka Rosenstiel, Sandra Crabb Zachariasiewicz. Myślą przewodnią tegorocznej pielgrzymki Polskiego Apostolatu było: "Niech polskie religijno-kulturowe dziedzictwo przepojone duchem Ewangelii stanie się inspiracją w nowej ewangelizacji".

Pod koniec Mszy Świętej nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Ks. kan. Mirosław Król, przewodniczący Komitetu Polskiego Apostolatu a zarazem Kanclerz Polonijnego Seminarium Świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake, wręczył doroczną nagrodę "Pride of Polonia Award", przyznawaną za wybitne zasługi na rzecz Polonii. W tym roku uhonorowany został ks. prałat Antoni Czarnecki, były przewodniczący Komitetu Polskiego Apostolatu i obecny Rektor Bazyliki Św. Józefa w Webster, MA. Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL) oraz Anna Tarnowska-Waszak  (Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL) wręczyli także na ręce o. Tadeusza Lizińczyka OSPPE, Prowincjała Zakonu Paulinów w USA, Medal Jubileuszowy 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Medal przyznany został Narodowemu Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown oraz Ojcom i Braciom Paulinom posługującym w Duchowej Stolicy Polonii. 

Uroczystości Odpustowe ku czci Matki Bożej Częstochowskiej kontynuowane były o godz. 3:30 PM, kiedy to odbyły się Nieszpory Maryjne oraz Procesja Eucharystyczna wokół Kościoła. Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. kan. Mirosław Król, który także wygłosił okolicznościowe kazanie o Matce Bożej, zachęcając do prawdziwej pobożności Maryjnej i modlitwy różańcowej.

W Święto Matki Bożej, poza pielgrzymami polskiego pochodzenia, nie zabrakło także innych narodowości. Wśród nich największą grupę stanowią Haitańczycy, mieszkający w USA, którzy każdego roku przybywają do Domu Matki w Doylestown aby oddać cześć Częstochowskiej Czarnej Madonnie. Na Mszę Świętą w języku kreolskim w dolnej Kaplicy Matki Bożej zgromadziło się ponad 300 wiernych.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 

 
< Prev   Next >