Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
31st Pilgrimage from Great Meadows - Pauline Fathers' Group (Youth Group) - Grupa Młodzieżowa Print E-mail

 

 31st Pilgrimage from Great Meadows - Pauline Fathers' Group (Youth Group) - Grupa Młodzieżowa
 
Arrival of Walking Pilgrimages to American Czestochowa - 31st Pilgrimage from Great Meadows, NJ - Pauline Fathers' Group (Youth Group)
Przybycie Pieszych Pielgrzymek do Amerykańskiej Częstochowy - 31. Pielgrzymka z Great Meadows, NJ - Grupa Paulińska (Młodzieżowa)

Fot. Ryszard Dziedzic
 
< Prev   Next >