relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Piesze Pielgrzymki do Amerykańskiej Częstochowy Print E-mail

 

Piesza Pielgrzymka 2018 - Grupa Paulińska

 

Tradycyjnie już od ponad 30 lat druga Niedziela sierpnia jest dniem przybycia pieszych pielgrzymek do Amerykańskiej Częstochowy. Pątnicy mieszkający na co dzień w różnych stanach USA wędrują do Duchowej Stolicy Polonii z okazji Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jednocząc się szczególnie w tym czasie z naszymi rodakami pielgrzymującymi na Jasną Górę w Polsce.

W niedzielę, 12 sierpnia 2018 r. do Amerykańskiej Częstochowy przybyły trzy piesze pielgrzymki. Jako pierwsza, bo już w czwartek 9 sierpnia, swoją wędrówkę rozpoczęła 31. Piesza Pielgrzymka z Great Meadows, NJ. Jest to najdłuższa oraz najstarsza piesza pielgrzymka do Amerykańskiej Częstochowy. W czasie czterodniowej trasy pielgrzymi pokonują 57,5 mili (czyli niecałe 100 km). Pielgrzymka organizowana jest przez Ojców Salwatorianów, którzy posługują w Parafii Świętych Piotra i Pawła w Great Meadows. Jednakże pielgrzymka ta nie ma wymiaru wyłącznie parafialnego, lecz międzystanowy. Wśród prawie 3000 pielgrzymów uczestniczących w tej pielgrzymce, są mieszkańcy różnych parafii oraz stanów: New Jersey, Nowy Jork, Connecticut, Pennsylvania, Maryland, Massachusetts, Illinois, Floryda oraz wielu innych. W tym roku pielgrzymka z Great Meadows odbyła się pod hasłem: "Maryja wzorem przyjęcia Ducha Świętego". Pielgrzymka ta podzielona jest na 3 grupy. Grupa Pierwsza prowadzona jest przez Ojców Salwatorianów, której przewodnikiem był ks. Grzegorz Podsiadło, zarazem Kierownik całej pielgrzymki. Grupa Druga - Paulińska, jest także nazywana młodzieżową. Jest ona prowadzona przez Ojców Paulinów, której przewodnikiem był o. Tadeusz Lizińczyk, Prowincjał Zakonu Paulinów w USA. Ponadto w grupie posługiwało jeszcze pięciu Paulinów z różnych parafii i klasztorów w USA oraz innych kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Grupa Trzecia - Franciszkańska, jest jedyną grupą anglojęzyczną całej pielgrzymki i prowadzona jest przez Franciszkanów Odnowy z Nowego Jorku (Franciscan Friars of the Renewal), której przewodził o. Mariusz Koch wraz ze współbraćmi. W pielgrzymce uczestniczyło także kilka zgromadzeń Sióstr Zakonnych, między innymi: Siostry Służebniczki Starowiejskie z NJ oraz Siostry Benedyktynki Misjonarki z Long Island.

Do Amerykańskiej Częstochowy przybyła także 17. Pielgrzymka Filadelfijska, która wyruszyła w piątek, 10 sierpnia z Parafii św. Wojciecha. Grupa liczyła ponad 200 pielgrzymów. Przewodnikiem był o. Dominik Libiszewski, paulin z Amerykańskiej Częstochowy. Ojca Dominika wspierał także swoją kapłańską posługą o. Jan Kwiecień, redemptorysta. Pielgrzymka z Filadelfii odbyła się pod hasłem: "Z nadzieją w przyszłość".

16. Pielgrzymka z Trenton, NJ przybyła natomiast do Domu Matki z zawołaniem "Mocni wiarą w Duchu Świętym". Pielgrzymi wyruszyli z Parafii Św. Jadwigi w sobotę, 12 sierpnia. Grupę prowadziło dwóch Paulinów: o. Jan Michalak, podprzeor Klasztoru oraz o. Karol Jarząbek. W grupie ponadto posługiwał ks. Marcin Kania z diecezji Trenton. Pielgrzymi z Trenton przybyli do Amerykańskiej Częstochowy w grupie ponad 300 osób.

Wszystkie piesze pielgrzymki zostały powitane w Sanktuarium przez o. Krzysztofa Drybkę, przeora Amerykańskiej Częstochowy oraz przez Abp. Thomasa Wenskiego, arcybiskupa Miami, FL i wieloletniego przyjaciela pielgrzymek pieszych do Amerykańskiej Czestochowy. Abp Wenski uczestniczył już po raz 20. w pielgrzymkach do Doylestown. Następnie odbyła się uroczysta Msza św. Pielgrzymkowa w Kościele Głównym, na której zgromadziło się ponad 4000 pielgrzymów. Eucharystii przewodniczył abp Thomas Wenski, oraz wygłosił on homilię do wiernych w języku angielskim i polskim, w której szczególnie dziękował pielgrzymom za ich trud wędrówki do Maryi. Abp Wenski nawiązał także do 100. rocznicy niepodległości Polski przypominając także o staraniach Stanów Zjednoczonych, na czele z Prezydentem Wilsonem, w uznaniu silnej i niepodległej Polski. We Mszy Świętej uczestniczyło ponad 30 kapłanów oraz Bp James Checchio, Ordynariusz Diecezji Metuchen, NJ - diecezji z której wyruszyli pielgrzymi z Great Meadows. Na koniec ks. Grzegorz Podsiadło, kierownik pielgrzymki z Great Meadows, podziękował wszystkim służbom pielgrzymkowym i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w kolejnym roku.  

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE


17th Pilgrimage from Philadelphia - 17. Pielgrzymka z Filadelfii

 

17th Pilgrimage from Philadelphia - 17. Pielgrzymka z Filadelfii

 

Arrival of Walking Pilgrimages to American Czestochowa - 17th Pilgrimage from Philadelphia
Przybycie Pieszych Pielgrzymek do Amerykańskiej Częstochowy - 17. Pielgrzymka z Filadelfii

Fot. Ryszard Dziedzic

 

16th Pilgrimage from Trenton, NJ - 17. Pielgrzymka z Trenton, NJ

 

16th Pilgrimage from Trenton, NJ - 17. Pielgrzymka z Trenton, NJ

 

Arrival of Walking Pilgrimages to American Czestochowa - 16th Pilgrimage from Trenton, NJ
Przybycie Pieszych Pielgrzymek do Amerykańskiej Częstochowy - 17. Pielgrzymka z Trenton, NJ

Fot. Ryszard Dziedzic

 

31st Pilgrimage from Great Meadows, NJ - Franciscan Group - 31. Pielgrzymka z Great Meadows, NJ

 

31st Pilgrimage from Great Meadows, NJ - Franciscan Group - 31. Pielgrzymka z Great Meadows, NJ
 
Arrival of Walking Pilgrimages to American Czestochowa - 31st Pilgrimage from Great Meadows, NJ - Franciscan Group
Przybycie Pieszych Pielgrzymek do Amerykańskiej Częstochowy - 31. Pielgrzymka z Great Meadows, NJ - Grupa Franciszkańska

Fot. Ryszard Dziedzic
 
31st Pilgrimage from Great Meadows - Pauline Fathers' Group (Youth Group) - Grupa Młodzieżowa
 

 

 31st Pilgrimage from Great Meadows - Pauline Fathers' Group (Youth Group) - Grupa Młodzieżowa
 
Arrival of Walking Pilgrimages to American Czestochowa - 31st Pilgrimage from Great Meadows, NJ - Pauline Fathers' Group (Youth Group)
Przybycie Pieszych Pielgrzymek do Amerykańskiej Częstochowy - 31. Pielgrzymka z Great Meadows, NJ - Grupa Paulińska (Młodzieżowa)

Fot. Ryszard Dziedzic
 

31st Pilgrimage from Great Meadows, NJ - Salvatorian Fathers' Group

    

31st Pilgrimage from Great Meadows, NJ - Salvatorian Fathers' Group

 

Arrival of Walking Pilgrimages to American Czestochowa - 31st Pilgrimage from Great Meadows, NJ - Salvatorian Fathers' Group
Przybycie Pieszych Pielgrzymek do Amerykańskiej Częstochowy - 31. Pielgrzymka z Great Meadows, NJ - Grupa Salwatoriańska

Fot. Ryszard Dziedzic

 

Walking Pilgrimage Mass - Msza Św. Pielgrzymkowa

  

Walking Pilgrimage Mass - Msza Św. Pielgrzymkowa 2018

 

Walking Pilgrimage Mass at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa for all the pilgrimage groups.
Msza Św. Pielgrzymkowa w Amerykańskiej Częstochowie, w której wzięły udział wszystkie grupy pieszych pielgrzymek.

Fot. Ryszard Dziedzic

 
< Prev   Next >