relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Jasełka, Opłatek i "Pawełki" w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

 

Uroczystościom przewodniczył o. Tadeusz Lizińczyk OSPPE, Prowincjał Paulinów w USA

 

Amerykańska Częstochowa, duchowa stolica Polonii jest miejscem w którym każdy może zbliżyć się do Boga przez pośrednictwo Matki Bożej. W Niedzielę 14 stycznia nasze Sanktuarium stało się szczególnym miejscem modlitwy dzieci oraz nauczycieli. We Mszy Świętej o godz. 12:30, której przewodniczył o. Tadeusz Lizińczyk OSPPE, Prowincjał Paulinów w USA, uczestniczyli nauczyciele oraz dyrekcja Centrali Polskich Szkół Dokształcających (CPSD) w USA, na czele z dr Dorotą Andraka, oraz dzieci, ich rodzice i  nauczyciele z Polskiej Szkoły im. Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown. Był to także dzień w którym w sposób szczególny wspominaliśmy świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, patrona Zakonu Paulinów, ale także i patrona dzieci. W czasie Mszy została odśpiewana tradycyjna nowenna do świętego, tak zwane, „Pawełki". Z tej okazji po Mszy Świętej o 12:30 oraz o 11:00 Ojcowie Paulini udzielili wszystkim  dzieciom  specjalnego błogosławieństwa.

Przedstawiciele CPSD zgromadzili się w Amerykańskiej Częstochowie aby przeżyć swoje spotkanie opłatkowe oraz dzień skupienia. O. Tadeusz Lizińczyk, który jest również kapelanem CPSD w USA w swojej homilii, nawiązał do postaci św. Pawła pustelnika:

- "Drodzy bracia i siostry, w naszych środowiskach też nie brakuje tego czego doświadczył młody Paweł - zazdrości, pychy, żądzy władzy i przemocy, dlatego przykład życia Pawła zachęca nas abyśmy i my dziś wyszli na pustynie spotkania z Bogiem, abyśmy poprzez życie w zjednoczeniu z Chrystusem stali się nowym stworzeniem" - zachęcał o. Lizińczyk.

Po Mszy Świętej, dzieci z Polskiej Szkoły im. Matki Bożej Częstochowskiej, zaprezentowały piękne przedstawienie Bożonarodzeniowe, tradycyjnie nazywane Jasełkami. Następnie wszyscy spotkali się w Kafeterii na spotkaniu opłatkowym.

 
Jasełka Polskiej Szkoły - Nativity Play by Polish School

 

Kolejną częścią spotkania Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Amerykańskiej Częstochowie, była konferencja wygłoszona przez o. Dominika Libiszewskiego OSPPE do zgromadzonych około 70 nauczycieli. W czasie konferencji O. Dominik zachęcał wszystkich, aby dzień Bożego Narodzenia nie ograniczał się tylko do 25 grudnia, ale aby w naszych szkołach, domach i wszędzie gdzie jesteśmy rodził się Chrystus poprzez nasze słowa i czyny.

- "To działa, gdyż wiele świadectw naszych absolwentów świadczy o tym, szczególnie wtedy, kiedy wracają tutaj do Domu Matki na różnych drogach swojego życia, nie tylko w czasach kryzysów i zawirowań, ale po prostu są tutaj mówiąc o dobru, które my - jako nauczyciele rozkrzewiliśmy w ich sercach" - powiedział  o. Libiszewski.

Opłatek Polskiej Szkoły oraz Centrali Polskich Szkół Dokształcających w USA w Amerykańskiej Częstochowie 
 

Kolejny dzień skupienia dla nauczycieli odbędzie się 30 września 2018 r. w Amerykańskiej Częstochowie.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 

 
< Prev   Next >