relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
TEMATY CZUWAŃ NOCNYCH NA ROK 2018 Print E-mail
TEMATY CZUWAŃ NOCNYCH NA ROK 2018
 
 
TEMATY CZUWAŃ NOCNYCH NA ROK 2018 i święci patroni
 
27 STYCZEŃ
"Duch św. w sakramencie Chrztu, który umacnia nadzieję"
Św. Paweł I pustelnik i Bł. Euzebiusz i święci paulińscy

24 LUTY
"Duch św. w sakramencie Bierzmowania, który umacnia wiarę"
Bł. kapłani Zbigniew i Michał - franciszkańscy męczennicy z Peru

24 MARZEC

"Duch św. w sakramencie Pokuty i Pojednania, który umacnia przebaczenie"
Św. Faustyna Kowalska, św. Kazimierz i św. Albert Chmielowski

28 KWIECIEŃ
"Duch św. w sakramencie Namaszczenia Chorych, który umacnia uzdrowienie"
Św. Bp Stanisław i św. Bp Wojciech - patroni Polski

26 MAJ
"Duch św. w sakramencie Eucharystii, który umacnia dziękczynienie"
Św. Jan Paweł II i sługa boży kard. Stefan Wyszyński

30 CZERWIEC
"Duch św. w sakramencie kapłaństwa, który umacnia pokój"
Św. Ojciec Pio i św. Rafał Kalinowski

28 LIPIEC
"Duch św. w sakramencie małżeństwa, który umacnia miłość"
Św. Anna i św. Krzysztof

25 SIERPIEŃ
"Apostołowie Trwali na modlitwie z Maryją"
Św. Stanisław Kostka i bł. Edmund Bojanowski

29 WRZESIEŃ
"Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego" (por. Dz 2,38)
Bł. ks. hm Stefan Wincenty Frelichowski patron harcerstwa

27 PAŹDZIERNIK

"Na Modlitwie jesteśmy napełnieni Duchem św."
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Św. Jan Neuman

24 LISTOPAD
"Dary Ducha Świętego"
Wszyscy święci

30 GRUDZIEŃ
"Owoce darów Ducha Świętego"
Święta rodzina: Jezus i Maryja i Józef 
   
 
Next >