Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Paulińskie świętowanie w USA Print E-mail

 

Paulińskie świętowanie w USA

 

Dnia 15 stycznia każdego roku zakonnicy Paulińscy na całym świecie obchodzą uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika, patriarchy Zakonu Paulinów. Również Paulini posługujący w Stanach Zjednoczonych tego dnia uczcili swojego patrona. Św. Paweł był wspominany w czasie wszystkich niedzielnych Mszy Świętych w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, zwanym Amerykańską Częstochową, w Doylestown, PA oraz w czasie nowenny, popularnie zwanej „Pawełkami", śpiewanej wraz z wiernymi, która poprzedziła uroczystość św. Pawła.

Główne uroczystości odbyły się w czasie Mszy Świętej o godzinie 11 w języku angielskim oraz o 12:30 po polsku. Uroczystej Eucharystii o godzinie 11 przewodniczył o. Krzysztof Drybka, Przeor Klasztoru Paulinów w Doylestown. O. Przeor w swojej homilii przywołał życiorys św. Pawła, podkreślając przy tym trudne warunki pustyni, na której przeżył swój żywot nasz patriarcha. Św. Paweł z Teb jest także uznawany za patrona i szczególnego opiekuna dzieci. Dlatego też pod koniec Mszy św. o. Drybka wygłosił krótką katechezę o św. Pawle skierowaną właśnie do dzieci oraz udzielił im specjalnego błogosławieństwa. Miłym zaskoczeniem dla Ojców i Braci Paulinów było także spontaniczne dziękczynienie wiernych za ich codzienną posługę w Sanktuarium Matki Bożej, wyrażone przez wręczenie bukietu kwiatów dla każdego zakonnika.

Sumie odpustowej w języku polskim przewodniczył o. Mikołaj Socha, Prowincjał Zakonu Paulinów w Stanach Zjednoczonych. Ta uroczysta Msza była połączona wraz ze śpiewem tradycyjnych „Pawełek" ku czci naszego świętego patrona. Na koniec Eucharystii, o. Prowincjał udzielił również błogosławieństwa wszystkim zebranym dzieciom.

Nasze zakonne świętowanie kontynuowaliśmy także w poniedziałek 16 stycznia, obchodząc Święto Matki Bożej Królowej Pustelników, szczególnej patronki i opiekunki naszego Paulińskiego Zakonu. Uroczystej Mszy Świętej konwentualnej w Kaplicy Matki Bożej, w czasie której ponowiliśmy nasze przymierze z Maryją, przewodniczył o. Józef Olczak.

o. Tymoteusz Tarnacki OSPPE

 

 
< Prev   Next >