relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

TEMATY CZUWAŃ NOCNYCH NA ROK 2017 - TO SŁOWA MARYI Print E-mail

 

Zapraszamy na Czuwania Nocne do Amerykańskiej Częstochowy

 

Rok Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi.

Przeżywając Jubileusz Koronacji Ikony Jasnogórskiej chcemy zbliżać się do Maryi i uczynić ją Królową naszego życia, naszych codziennych zmagań, cierpień i trudności - ale też zaprosić ją do wszystkich naszych radości, i razem z Nią je przeżywać. Wierzymy, że Maryja jest naszą najlepszą drogą do Jezusa Chrystusa, dlatego w tym roku pragniemy pochylić się nad Jej słowami. Choć tak niewiele jest ich zapisanych w Ewangelii, to chcemy także spojrzeć na Jej życie oraz na Jej często wymowne milczenie. Będziemy razem z Maryją wypowiadać przed Bogiem słowa naszych wątpliwości, radości, dziękczynienia i uwielbienia. Niech Maryja, Jasnogórska Pani, stanie się Królową naszych serc!

 

ŚWIĘCI PATRONI CZUWAŃ 

 

28 STYCZEŃ

Św. Paweł I Pustelnik i bł. Euzebiusz

„A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga." (Ap 12, 6)

Doświadczenie duchowej pustyni wraz z Maryją.

 

25 LUTY

Św. Albert Chmielowski

„Jakże się to stanie skoro nie znam męża." (Łk 1, 34)

Pierwsze słowa Maryi - czyli o naszych wątpliwościach w wierze.

 

25 MARZEC

Św. Józef i św. Kazimierz

„Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa." (Łk 1, 38)

Zwiastowanie - czyli o zgodzie na wolę Boga w moim życiu.

 

29 KWIECIEŃ

Św. Faustyna i św. Matka Teresa z Kalkuty

Milczenie Maryi pod Krzyżem i cicha radość ze Zmartwychwstania Jezusa.

 (J 19, 25; Mt 28, 1-10; Mk 16, 1-14; Łk 24, 1-11; J 20, 1-23)

 

27 MAJ

Św. Maryja i Św. Jan Paweł II

Modlitwa Maryi z Apostołami w wieczerniku. (Dz 1, 12-14; 2, 1-4)

Maryja, jako Oblubienica Ducha Świętego.

 

24 CZERWIEC

Św. Rafał Kalinowski

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy." (Łk 1, 46-47)

Modlitwa uwielbienia z Maryją.

 

29 LIPIEC

Św. Anna i św. Katarzyna Drexel

Maryja - prawdziwa uczennica Jezusa. (Mk 3, 31-35)

 

26 SIERPIEŃ

Św. O. Pio i bł. Honorat Koźmiński

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie." (J 2, 5)

Maryja prowadzi nas do Jezusa, naszego Zbawiciela.

 

30 WRZESIEŃ

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko

„Nie mają już wina." (J 2, 3).

Maryja dostrzega nasze braki i nasze potrzeby.

 

28 PAŹDZIERNIK

Bł. ks. hm. Wincenty Frelichowski ZHP

„Oto, bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny..." (Łk 1, 49)

Błogosławienie Maryi przez modlitwę różańcową.

 

25 LISTOPAD

Wszyscy święci

„Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu". (Łk 2, 19).

Maryja - Matka Słowa Bożego.

 

30 GRUDZIEŃ

Św. Jan Neumann i bł. Edmund Bojanowski

„Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie." (Łk 2, 48).

O szukaniu Jezusa razem z Maryją i Józefem.

 

Modlitwa Jubileuszowa na 300-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Bogurodzico Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba. Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski.

Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga - Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. 

Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały.

Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia.

Pragniemy - odnowieni w wierze, nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii - razem z Tobą uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen.

 

Zapraszamy na Czuwania Nocne do Amerykańskiej Częstochowy

   

pdf Kliknij po więcej informacji...

 
< Prev   Next >