relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Myśli Bożonarodzeniowe i Noworoczne od Kapłana animatora Spotkań małżeńskich w USA Print E-mail

„Dziś w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel". Kochana Rodzino Spotkań Małżeńskich.

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata-siostry i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie (...) Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie". Św. Matka Teresa z Kalkuty.

Tajemnica Bożego Narodzenia to Eucharystia Bożego dialogu. Obecność Boga w żłóbku- Eucharystii - w takiej ubogiej postaci - przyciąga. Wszyscy jakoś pragniemy być blisko Boga, On jest Miłością. Zbliżanie się Boga w żłóbku- Eucharystii i zbliżanie się do Boga, jest zbliżaniem się Tajemnicy i zaproszeniem do godzenia się na Jej obecność w naszym życiu. Tajemnica - Miłość, chce być blisko nas. „Życie w bliskości Tajemnicy wiąże się z niepewnością, dlatego przynagla do zawierzenia i do zrezygnowania z kontroli nad swoim życiem, oddania Jemu Nowo narodzonemu siebie samego. Dzięki temu każdy dzień jest nowością, jest niespodziewanie nowy.  Chrystus jest nowym Życiem, On się daje w komunii bym dzięki temu i ja mógł dać siebie w komunii dla drugiego. Z serca życzę każdemu z Nas głębokiej komunii z Miłością, w Nadziei i nieustannej Wierze ".

Patrzmy na Maryję, milczącą przy żłobku betlejemskim, rozważającą w swoim sercu wszystko to, co przeżywała. Zachowuj sprawy twego życia w twoim sercu i rozważaj je. Niech Boże Narodzenie pobudzi cię do kontemplacji, do milczenia przed Bogiem. W duchu rodzącego się w Nas dialogu z Panem Bogiem ...słuchając nauczmy się mówić według pierwszego punktu zasad dialogu.

„Ten sam Jezus jest dzisiaj obecny we wszystkich, których nikt nie potrzebuje, którzy do niczego nie są przydatni, których się nie leczy, którzy są głodni, nadzy i nie mają domu... Udzielcie dachu nad głową bezdomnemu Chrystusowi i przemieńcie domowe ognisko na dom pokoju, radości i miłości, troszcząc się o każdego spośród waszej rodziny lub po prostu o bliźnich." Św. M. Teresa z Kalkuty.

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia całej Rodzinie Spotkań Małżeńskich, kapłanom, poprzez których zstępuje Jezus na ziemię podczas Mszy świętej, życzę głębokich duchowych przeżyć, radosnych świąt i pełnych pokoju, dobrego dialogu przy żłobku betlejemskim - owocnego dobrego dialogu w rodzinach. Niech Narodzony Jezus- Bóg Dobroci i Miłości znajduje zawsze w Naszych kochających Go sercach godne mieszkanie dla Siebie i godne miejsce na złożenie wszelkich darów, jakich tak hojnie pragnie nam udzielić. Niech Nasza miłość wynagrodzi Mu oziębłość świata dotkniętego obojętnością i niewiarą. Pamiętając w modlitwie Mszy świętej podczas Pasterki Bożonarodzeniowej. Jednocześnie zapraszając do Amerykańskiej Częstochowy na wspólne kolędowanie w nowym 2017 roku w dniu 8 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego -Trzech Króli. 

Do siego roku. Szczęść Boże z błogosławieństwem O. Bartłomiej M Paulin.
Boże Narodzenie 2016 rok. Doylestown.
                                                                                                                                   

„Podnieś Rączkę Bożę Dziecię błogosław Ojczyznę miłą."

 

Podnieś Rączkę Bożę Dziecię błogosław Ojczyznę miłą.

 

 
< Prev   Next >