Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Życzenia kapelana ZHP na Wielkanoc 2016 Print E-mail

 

Związek Harcerstwa Polskiego w USA

   

Niedziela Palmowa 2016 - ZHP Harcerze z Clark New Jersey

 

"Jestem polskim skautem, Boże Tobie chwała
Polska mnie zrodziła, harcerstwu oddała
Święta Matko Polsko, Tobie serce dałem
Od druha Zawiszy przykład męstwa brałem"

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Droga Rodzino Harcerska! Czuwaj!
Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał!
ALLELUJA!!! Wielkanoc 2016 roku.

W Roku Jubileuszu Miłosierdzia Bożego i 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Na początku moich życzeń pragnę posłużyć się słowami modlitwy jednego z kapelanów harcerskich. Niech ta modlitwa pomoże i nam wejść w atmosferę świąt Wielkanocnych oraz nadchodzącej wiosny. "Wszechmogący Miłosierny Boże, który przemawiasz do serc i dusz ludzkich przedziwną świata harmonią i niewysłowioną pięknością i potęgą przyrody, który dajesz wszelkiemu stworzeniu moc życia, któryś obdarzył w Twojej hojnej i nieograniczonej szczodrobliwości człowieka rozumem i łaską zbawienia, któryś dał nam Syna Swego i ustanowił Kościół ku opiece nad duszami naszymi, który nie odmawiasz mej pokornej prośbie, spraw, abyśmy wiernie i niezachwianie trwali w Twej świętej wierze otrzymanej na chrzcie świętym, a Ojczyźnie naszej, Polsce, i Przyrzeczeniu Harcerskiemu zawsze byli wierni. Niech Twoja Przenajświętsza mądrość czuwa nad myślami. Strzeże naszych uczynków miłosierdzia i prostuje drogi nasze, byśmy Twą Ewangelią kierowani, a łaską uświęceni, wypełniali Twoje przykazania i rozumnie żyli ku Twej chwale, Duchu Święty, Boże -prowadź nas. Maryjo, Święta Boża Rodzicielko - Królowo Polski, kieruj krokami naszymi, bądź naszą Orędowniczką u Syna Twego i miej nas zawsze w Twej przemożnej opiece. Błogosławiony ks. Phm Wincenty Stefanie Frelichowski, patronie Harcerskiej Rodziny, św. Faustyno oraz wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami. Amen. Alleluja!

 

"Bez Boga harcerstwo będzie jedynie zabawą a nie wartością, która daje radość i rozwija. Hasło "Czuwaj" niech wybrzmiewa w harcerskich sercach szczególnie w Wielkim Tygodniu przygotowującym nas do Święta Wielkiej Nocy, bo Pan przyjdzie, a my będziemy z Nim świętować zwycięstwo nad śmiercią". Alleluja!

Każdemu z was, druhny i druhowie, waszym rodzinom, znajomym i przyjaciołom harcerstwa życzę zachwytu nad Bożym miłosierdziem. Życzę zaufania, nieustannego otwierania się na Jego łaskę i Jego błogosławieństwo. Zgodnie z Wolą Bożą, przyjmijmy wszyscy Zmartwychwstałego Jezusa żyjącego wśród nas.  Zaufajmy Mu tak jak On zaufał nam podczas naszego chrztu! Odnówmy w sobie przyrzeczenia Chrztu świętego poczujmy się na nowo chrześcijanami-katolikami wypełniając z gorliwością uczynki miłosierdzia względem, co do duszy i do ciała.  Dajmy się Mu - Jezusowi się zaskoczyć i odnowić jak zachęca nas Ojciec św. Franciszek! Dajmy się Mu zbawić! Zachwyćmy się Nim On żyje pośród nas. Alleluja wołajmy z Radością!

A potem służmy Mu bez lęku po wszystkie dni nasze. Niech miłosierne będą te święta Wielkanocne i cały rok 2016. Niech miłosierne będzie całe nasze harcerskie życie w tym Roku Wielkich Jubileuszy i w spotkaniu Młodzieży świata z Ojcem świętym Franciszkiem w Polsce. Droga Rodzino Harcerska na zakończenie słowa Ojca Świętego Jana Pawła II niech dodadzą wszystkim dużo sił i wiary na budowanie wspólnoty Chrześcijańskiej. „Możecie być dumni z wielkich skautowych tradycji, wewnętrznej doskonałości i poświęcenia siebie służbie Bogu i bliźnim".

Z okazji Świąt Wielkanocnych, pragniemy złożyć Wam Ojcowie I Bracia Paulini serdeczne życzenia. Aby były to spokojne i rodzinne święta z Bogiem w sercu. Żebyście przez ten czas odpoczynku i refleksji nabrali sił na podejmowanie dalszych wyzwań, jakie stawia przed nami życie i harcerska droga. Oby te święta były dla Was czasem pełnym radości, miłości i nadziei! Smacznego jajka i udanego dyngusa!

Z serca Wam wszystkim błogosławię pamiętając w modlitwie Mszy świętej Rezurekcyjne Wielkanocnej w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Amerykańskiej Częstochowie. Doylestown PA. Zapraszając do Duchowej Stolicy Polonii w Roku dziękczynienia za 1050 rocznice Chrztu Polski.

Z Wielkanocnym Czuwaj! Alleluja!
O.Hm Bartłomiej M. paulin, kapelan Chorągwi ZHP.
  

1050-lecie Chrztu Polski

 

 
< Prev   Next >