Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Życzenia Kapelana Chorągwi Harcerzy w USA na Boże Narodzenie Print E-mail

 

 

Życzenia Kapelana Chorągwi Harcerzy w USA na Boże Narodzenie

 

Dziś w niedzielę „Radości” 14 grudnia, 2014 roku, na dziesięć dni przed wigilijną wieczerzą przysiadłem, aby napisać do Was Drodzy druhny i druhowie życzenia świąteczne w formie refleksji. Przed oczami mam światło Betlejemskie, które po raz kolejny zawitało do naszych środowisk z groty betlejemskiej, jest to dar, który rozprasza wszelkie ciemności i prowadzi drogami jasności.

Hasło tegorocznego rozpalania światła pokoju z groty Betlejemskiej to „POKÓJ JEST W NAS!

„Pokój jest owocem, który rodzi się w nas, ale przychodzi, jako dar Ducha. Przenika nas całych, choć najbardziej odczuwamy go w naszym sercu i naszej duszy. Jego skutki są również widoczne na zewnątrz i promieniują na ludzi wokół nas. Prawdziwy pokój ducha zmienia nasze patrzenie na siebie samych, na ludzi, świat - daje nam coraz pełniejszą wolność. Pismo Święte Boga nazywa Bogiem Pokoju. Jezus jest nazwany Księciem Pokoju - Tym, który pokój przynosi i jest pokojem (Iz 9, 5). Przyjmując Betlejemskie Światło Pokoju - płomień, którego źródłem jest miejsce narodzin Jezusa, przyjmijmy zachętę do pokonywania w sobie niepokoju, który wywołuje lęk, obawy.

Niech nam przypomina, że „Pokój na ziemi zaczyna się w nas samych”. Tyle, bowiem wokół nas zła na ile pozwolimy i tyle może być dobra - ile uczynimy." /Oficjalny komunikat ZHP na rok 2014./

„Narodzenie Jezusa zostało przedstawione w Ewangeliach, jako związane z wypełnieniem nadziei dotyczącej zapowiadanego daru pokoju: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania." (Łk 2, 14).

Rodzi się Ten, który na powrót poprowadzi ludzi ku Bogu. Pokój zwiastowany przy narodzeniu Jezusa oznacza, że nadszedł kres nieprzyjaźni między człowiekiem i Bogiem oraz między ludźmi. Słowa śpiewane przy narodzeniu Księcia Pokoju są nie tylko życzeniem, ale również stanowią dla wszystkich wierzących w Niego program i zobowiązanie: Bóg daje wszystkim możliwość budowania nowego społeczeństwa, nowej rzeczywistości.

Daje okazję do przełamywania barier, burzenia w sobie wszelkich, ciągle na nowo powstających murów wrogości, nieprzyjaźni, oddalenia. Nade wszystko zaś staje się drogą do samego źródła pokoju, jakim jest sam Bóg. Dopiero jedność z Nim, wierność Jemu i Jego prawu staje się gwarancją budowania nowego świata, w którym żaden człowiek nie będzie żył w oddaleniu od Boga, nie będzie krzywdził swoich braci czy zwracał się przeciwko samemu sobie”./ O. Wojciech P./

Dzieląc się z Całą Rodziną ZHP opłatkiem wigilijnym oraz śpiewając kolędy życzę, zdrowia, pogody ducha dobrego harcowania, aby Jezus Chrystus nowo narodzony wraz z Maryją i św. Józefem zawsze był obecny w naszych Rodzinach, środowiskach gdziekolwiek jesteśmy posłani, bądźmy Iskierkami – Iskrami Pokoju tego sobie i Wam życzy wasz kapelan z Amerykańskiej Częstochowy –Duchowej Stolicy Polonii.

Ofiaruję za Naszą Rodzinę podczas Pasterki Intencję Modlitewną Mszy świętej za całą Naszą Rodzinę ZHP.

Zapraszam także na nasz coroczny opłatek harcerski w sanktuarium, 18 stycznia, 2015 roku.


Do siego roku 2015… Pozdrowienia od Ojców i Braci Paulinów.
O. Hm. Bartłomiej P. Marciniak, paulin
Kapelan Chorągwi ZHP w USA, Doylestown, PA

 

 
< Prev   Next >