Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Z Doylestown do Lancaster Print E-mail

Dzieci Polskiej Szkoły z Doylestown z rodzicami i nauczycielami w Lancaster

 

15 marca 2014 roku jak co roku dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele z Polskiej Szkoły Dokształacającej Języka Polskiego im. Matki Bożej Częstochowskiej z Doylestown, PA udali się do Lancaster, PA, tym razem na przedstawienie pt: "Mojżesz".

Po raz kolejny w Wielkim Poście mogliśmy spotkać człowieka, świadka wiary jakim był Mojżesz poprzez swoją odwagę wyjścia. Od Mojżesza możemy się więc nauczyć, jak ważne jest pielęgnowanie więzi z Bogiem. My również powinniśmy w codziennym życiu postępować tak, jakbyśmy widzieli Boga! Wówczas nigdy nie zrobimy niczego, co wywołałoby Jego niezadowolenie. Warto też podkreślić, że Mojżeszowi od niemowlęcia zaszczepiano wartości duchowe. Miał tak silną wiarę, że zdołał się oprzeć wpływowi „wszelkiej mądrości Egipcjan". Jakąż zachętę stanowi to dla rodziców i nauczycieli, by uczyli swoje dzieci o Bogu od najwcześniejszego dzieciństwa!
 
Przedstawienie pt. MOJZESZ

Godna uwagi jest także pokora Mojżesza - nie wahał się on przyznawać do błędów, mimo jego niedoskonałości przywódczych i językowych, Bóg wyprowadził przez Niego, tych, których od wieków ukochał. Mojżesz jest symbolem głębokiego umiłowania sprawiedliwości oraz nietolerowania niegodziwości. W dzisiejszych czasach, gdy w modzie jest pobłażliwy stosunek do niemoralnego stylu życia, do wykorzystywania i naśmiewania się z innych, postawa Mojżesza przypomina nam o potrzebie kochania każdego człowieka, tak jak czyni to sam Bóg.

 

Dzieci Polskiej Szkoły z Doylestown z rodzicami i nauczycielami w Lancaster

 

Zatem, ja pisze w swoim orędziu papież Franciszek na Wielki Post 2014, trzeba nam iść śladem Jezusa, który wychodził naprzeciw ubogim i grzesznikom niczym pasterz szukający zaginionej owcy, wychodził do nich przepełniony miłością. Zjednoczeni z Nim, możemy odważnie otwierać ludzkie serca i poprawiać ludzką kondycję tak wielu z nas! Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem".

 

Dzieci Polskiej Szkoły z Doylestown z rodzicami i nauczycielami w Lancaster

 

Zatem zapatrzeni w postawę Mojżesza, przeniknięci tym wielkim dziełem ewangelizacji jakiego doświadczyliśmy w Lancaster spotkajmy Boga w tym świętym czasie Wielkiego Postu w każdym "ukrzyżowanym" człowieku..., ucząc się tej postawy jaką pokazuje nam Biblijny Mojżesz...

 

O. Dominik Libiszewski OSPPE

Zdjęcia: Heniek Andrzejczuk

 
< Prev   Next >