relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Uroczystość Objawienia Pańskiego Print E-mail

Jasełka w wykonaniu dzieci z Polskiej Szkoły

W niedzielę 5 stycznia 2013 roku, w naszym Sanktuarium obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwyczajowo zwanego również Świętem Trzech Króli. Z tej okazji dzieci z Polskiej Szkoły przedstawiły Jasełka, w których za pomocą tekstów najpiękniejszych polskich kolęd opowiadały historię narodzenia Jezusa.

Święto Objawienia Pańskiego mówi o przybyciu do nowo narodzonego Jezusa trzech magów. Owych trzech przybyszów odszukawszy gwiazdę, dotarło do Betlejem. Mimo, że zgodnie z prawem żydowskim osoby zajmujące się magią, wróżbami, jak również układaniem i czytaniem horoskopów byli wykluczeni ze społeczności, nie zostali oni jednak odrzuceni przez Boga. W małym Dziecięciu rozpoznali prawdziwego króla, któremu nie tylko złożyli przyniesione dary, lecz nade wszystko otworzyli przed Nim swe serca.

Jasełka w wykonaniu dzieci z Polskiej Szkoły Spotkanie z Dzieciną tak zainspirowało trzech przybyszów, że "inną drogą", czyli z zupełnie innym nastawieniem do świata wrócili do swojej ojczyzny. Zapewne z wielkim przejęciem i radością opowiadali swoim rodakom o tym niezwykłym wydarzeniu.

Nawiązując do odnalezienia przez mędrców drogi do prawdziwego światła, warto przytoczyć słowa Papieża Franciszka, który mówił o "świętym sprycie", duchowej przebiegłości. W swojej homilii mówi on, że "Trzeba przyjąć do naszego serca światło Boga, a jednocześnie pielęgnować ów duchowy spryt, potrafiący łączyć prostotę z przebiegłością". Ojciec Święty wskazywał też, że "niejednokrotnie ta ciemność ubiera się w anioła światłości, syreni śpiew. Niektórzy podpowiadają jak mamy iść, ale święty spryt pozwala nam rozpoznawać właściwą drogę, iść drogą, którą wyznaczył nam Pan."

Mędrcy potrafili przezwyciężyć to niebezpieczne wydarzenie ciemności u Heroda, ponieważ wierzyli Pismom, słowu proroków, które wskazywało w Betlejem miejsca narodzin Mesjasza. W ten sposób uniknęli odrętwienia nocy świata, podjęli drogę do Betlejem i tam ponownie ujrzeli gwiazdę, doświadczając wielkiej radości.

Przykład mędrców i spryt, o którym wspomina papież niech będą dla nas inspiracją w obecnym 2014 roku, abyśmy nie dali się nikomu zwieść lecz potrafili, odszukać prawdziwe światło.

O. Karol Jarząbek, OSPPE

 

 
< Prev   Next >