Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

TEMATYKA CZUWAŃ NOCNYCH na rok 2014 Print E-mail

CZWUWANIA NOCNE W ROKU KANONIZACJI JANA PAWŁA II

W łączności z Kościołem w Polsce w przygotowaniu do 1050 rocznicy Chrztu Polski.

"Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.
Przez wiarę i chrzest do świadectwa"


Szlakiem papieskich pielgrzymek po Naszej Ojczyżnie.

 

CZWUWANIA NOCNE 2014

 

Czuwania nocne prowadzi:

O. Bartłomiej Marciniak OSPPE

 

pdf Kliknij po więcej informacji...


25 stycznia 2014

"Pokój Tobie, Polsko - Ojczyzno moja!"  II pielgrzymka (16-23 czerwca 1983)

"Sam na sam z Bogiem"

 

22 lutego 2014

"Do końca ich umiłował" III pielgrzymka (8-14 czerwca 1987)

"Chrzest - bramą wszystkiego"

 

29 marca 2014

"Zło dobrem zwyciężaj"  V pielgrzymka (22 maja 1995)

"Krzyż drogą powstawania"

 

26 kwietnia 2014

"Bóg bogaty w miłosierdzie" VIII pielgrzymka (16-19 sierpnia 2002)

"Jan Paweł II - świadek miłosierdzia"

 

31 maja 2014

"Gaude Mater Polonia" I pielgrzymka (2-10 czerwca 1979)

"Nowa Ewangelizacja mojego serca"

 

28 czerwca 2014

"Chrystus wczoraj, dziś i na wieki" VI pielgrzymka (31 maja-10 czerwca 1997)

"Roszczenia ludzkiego serca"

 

26 lipca 2014

"Bogu dziękujcie, ducha nie gaście" IV pielgrzymka (1-9 czerwca 1991)

"Budowanie jedności Kościoła"

 

30 sierpnia 2014

VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie (13-20 sierpnia 1991)

"Globalizacja miłości"

 

27 września
2014

"Jan Paweł II Pielgrzym: Wiary -Nadziei - Miłości"

"Przez Słowo Bóg wybiera mnie do życia we wspólnocie"

 

25 pażdziernika
2014

"Jan Paweł II człowiek modlitwy i zawierzenia Maryi"

"TOTUS TUUS"

 

29 listopada
2014

"Jan Paweł II Świadek umierania w Jezusie"

"Milczące groby naszych serc"

 

27 grudnia 2014

"Bóg jest miłością" VII pielgrzymka (5-17 czerwca 1999)

"Świętość, a kryzys małżeńskiej miłości"

"Nie lękajcie się - otwórzcie drzwi Odkupicielowi". 

 

Zapraszamy na czuwania Nocne do Duchowej Stolicy Polonii.

Trwaj w wieczerniku wraz z Maryją i Apostołami oraz świętymi
przy relikwiach Św. Jana Pawła II. 

 

 
< Prev   Next >