Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Ojciec Bartłomiej wśród kalifornijskich harcerzy Print E-mail

 

Ojciec Bartłomiej z relikwiami wśród harcerzy w San Jose w Kalifornii

Dopiero co, gdyż 23 lutego 2013 r. przeminęła setna rocznica urodzin błogosławionego księdza podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego, który jest patronem polskiego harcerstwa. Popularnie zwany „Wickiem" zagościł na dobre w naszych szeregach; ze swą prostotą, uśmiechem, opieką.

Ojciec podharcmistrz Bartłomiej Piotr Marciniak, kapelan chorągwi harcerzy w Stanach Zjednoczonych uzyskał dla klasztoru w amerykańskiej Częstochowie i dla nas wszystkich jedyne poza Polską relikwie tegoż błogosławionego. Odwiedził wraz z nimi już wiele miejsc. Ostatnio zawitał także na naszą kalifornijską ziemię.

W Kaplica Matki Boskiej Patronki Emigrantów w Martinez w Kalifornii. Ojciec Bartłomiej (w środku, z relikwiami w rękach)piątek 15 marca 2013 roku miałem niebywały zaszczyt gościć tego prawego i oddanego Bogu paulina, który wraz z diakonem Witoldem Cichoniem odprawił dla instruktorów i parafian z Martinez Drogę Krzyżową podczas której relikwie przekazywane były stojącym przy czternastu stacjach wartownikom. Tuż po drodze krzyżowej koncelebrowali oni wspólnie mszę świętą.

Mile wspominam spędzony wraz z druhem Bartłomiejem dzień, godne to były zapamiętania chwile.

Dzień później, czyli w sobotę - dzięki pomocy i opiece phm. Daniela Gołuszka, zawitał do stolicy Kalifornii Sacramento, gdzie po spędzonym wraz z nim dniu także w asyście dwóch miejscowych księży - w tym proboszcza kaplicy ks. Dariusza Nartowicza, odprawił wieczorną mszę św. dla parafian i harcerskiego grona.

Ojciec Bartłomiej Sacramento, ks. Dariusz Nartowicz i harcerze

Główne uroczystości harcerskie zaplanowane zostały i odbyły się w niedzielę 17 marca 2013 r. w San Jose. Po porannej mszy św.  na którą przybyli przedstwiciele całego północnokalifornijskiego harcerstwa, odbył się kominek przygotowany przez hufcowych hm. Anią Pisańską i Patrycjusza Grobelnego. Nie zabrakło harcerskiego poczęstunku, wspólnych zdjęć i rozmów.

Po wszystkim tym hm. Kazimierz Sobczak zabrał naszego gościa w kolejne miejsce - do kapelana Okręgu ZHP w Stanach Zjednoczonych ks. hm. Stanisława Żaka, który jest proboszczem na parafii w Okland; mieście leżącym nad zatoką świętego Franciszka. Tam przenocował i rano odprawił dla Amerykanów kolejną mszę św. Wspólnie także odwiedzili katedrę biskupią w tym mieście.

SSan Francisco było ostatnim etapem peregrynacji relikwian Francisco było ostatnim etapem peregrynacji relikwi. To tutaj także w poniedziałek 18 marca podczas wieczornej mszy św. dla polskich parafian i harcerskiego grona, mogły one znowu pobłogosławić zebranych oraz dzięki o.Bartłomiejowi wykonać tak ważne zadanie odwiedzin i opieki nad porozrzucanym po świecie harcerstwem.

Być może to tylko zbieg okoliczności, być może - nie, ale w momencie kiedy Ojciec Święty przyjął imię Franciszka w okolicach tegoż miasta właśnie mogliśmy czuć się wyróżnieni tak zacnymi odwiedzinami. Dziękujemy ojcze Bartłomieju i za odwiedziny i za modlitwę.

 

CZUWAJ!

Ryszard Urbaniak, hm

 

 
< Prev   Next >