relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

Cemetery Regulations Print E-mail

THE NATIONAL SHRINE OUR LADY OF CZESTOCHOWA

Doylestown, PA 18901

Our Lady of Czestochowa Cemetery is a Roman Catholic Cemetery

 

NOT PERMITTED 

* Any alterations of the grave site. 

That means no digging of any kind, adding of top soil or planting shrubs and trees.  

* No free standing items on the grave or monument

This includes the following:

* Plastic or Styrofoam containers, bricks, stones, wood or metal boxes or any   type of decorations                       

* Artificial flowers /unless in a sturdy vase by the monument

* Potted plants of any type

* Installing planters (copings) of any kind which includes granite, metal, wood or plastic.

* Permanently affixing base of the headstone to the foundation.

* Planting flowers further then 1 foot from foundation.  

* Animals are not permitted in the cemetery

PERMITTED (for a period of two weeks only)

       Candles, Flowers, Flags and Wreaths may be placed on the following Holidays

       * EASTER       * MEMORIAL DAY

       * ALL SOULS DAY      * CHRISTMAS

 

Planting of flowers, shrubs, trees of any kind and placing any free standing items on the grave and the cross is not permitted. This section is to be kept in the military order. 

 


pdf Click here to print out a CEMETERY REGULATIONS - PRZEPISY CMENTARNE

 

PRZEPISY CMENTARNE

 

Narodowy Cmentarz Matki Bożej Częstochowskiej

Doylestown, PA 18901

Cmentarz Matki Bożej Częstochowskiej jest cmentarzem rzymsko - katolickim.

 

ZABRONIONE

* Jakiekolwiek naruszanie grobów przez kopanie i nasypywanie ziemi

* Sadzenie na grobach drzewek i krzewów

* Stawianie na pomnikach i grobach figur, lampionów, pojemników ze sztucznymi kwiatami, cegieł, kamieni, zabawek i innych dekoracji.

* Stawianie jakichkolwiek sztucznych(metalowych, granitowych, plastikowych czy drewnianych) ogrodzeń.

* Sadzenie kwiatow dalej niż 12 cali od fundamentu.

* Przytwierdzanie na stałe bazy pomnika do fundamentu.

* Samowolne stawianie pomnikow na grobach bez powiadomienia biura cmentarza.

* Wprowadzanie zwierząt na teren cmentarza

DOZWOLONE

Tylko na okres dwóch tygodni można składac kwiaty i wieńce, zapalać świece, umieszczać choragiewki /flagi w nastepujące swięta:

           * WIELKANOC                          * ŚWIĘTO WIEŃCZENIA GROBÓW

          * DZIEŃ ZADUSZNY               * BOŻE NARODZENIE

 

Zabrania się sadzenia jakichkolwiek sadzonek, kwiatów, krzewów, drzewek oraz stawiania jakichkolwiek dekoracji na grobie i krzyżu. Sekcja ta ma być utrzymana w porządku wojskowym,  zielona trawa i krzyże sa symbolami żołnierzy w mundurach stojących w szeregach na wiecznej warcie.