relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

My dzieci... też chcemy być święte... Print E-mail

Przedstawienie o Świętych W naszej wędrówce przez ziemię podziwiamy wspaniałe dzieła Stwórcy. Spotykamy się z człowiekiem, koroną wszystkich stworzeń. Patrzymy na dzieci i starców, dotykamy kołysek i grobów. Jesteśmy świadkami narodzin i umierania, miłości i śmierci. Dlatego z głębokim zamyśleniem stajemy w listopadowych dniach na cmentarzach. Pytanie o sens śmierci jest pytaniem o sens życia... bo zobacz, życie jest pełne sukcesu i klęsk, dlatego nieraz przestaje cieszyć. Jak często posługując chorym cierpiącym umierającym widzę gest wyciągniętej ręki i słyszę słowa: „Wiesz, chciałabym/chciałabym jeszcze pożyć".  Za tym „chciałabym, chciałabym  pożyć" kryje się odwieczna tęsknota człowieka za życiem bez kresu. Dzień za dniem doświadczamy kruchości życia. Ile to trzeba, by przerwać jego nić? Choroba, wypadek. I to, co powinno trwać, kończy się. Właśnie: czy się kończy? Czy trwa dalej? Mówimy: zmartwychwstanie, niebo, życie wieczne. Mówimy o czymś, czego nie doświadczyliśmy. Wierzymy jednak, czekamy, mamy nadzieję...

Życie człowieka... Życie każdego człowieka jest dorastaniem do takiej pełni duchowego rozwoju, jaką zakreślił każdemu Bóg. A nie każdy jednakowo tą drogą podąża. Jedni wolniej, inni szybciej dorastają do miary Bożego daru. Niektórym ziemskiego życia braknie. Tych, którzy tę drogę przebyli, którzy pełnię ludzkiego rozwoju osiągnęli, którzy wedle naszego osądu zdobyli cel nieba i można ich postawić za wzór i przykład - nazywamy świętymi. Święci przeszli przez ziemię wykorzystując w najwyższym stopniu czas, możliwości, zdolności. Współpracowali z łaską Boga. Otwarci na Jego natchnienia i wierni Jego woli. Nie trwonili ani sił, ani okazji, jakie daje Boża Opatrzność, jakie stwarza życie. W najwyższym stopniu są ludźmi z tej ziemi. Stąpali po niej pewnie. Znali smak życia. Potrafili zanurzyć się w to życie bardzo głęboko, nieraz doświadczając sprzeciwu i wrogości, znajdując radość w służbie ludziom, odnawiając siły w obcowaniu z Bogiem w modlitwie.

W perspektywie tych listopadowych uroczystości w niedzielę 6 listopada w paulińskiej parafii św. Stanisława BM w Nowym Jorku dzieci z Polskiej Szkoły im. O. Augustyna Kordeckiego zaprosiły nas do spojrzenia na swoje życie w czasie przedstawienia, które wystawiły podczas Mszy Świętej o 12:00 PM pod kierownictwem Pani Urszuli Serafin. Ukazały nam poprzez ten program i swoje młode życie, że nasze upadki, łzy, zmagania, choroby, kłopoty, przeciwności, trudne chwile... i nieustanna modlitwa, dialog z Jezusem... to droga błogosławieństw, która może zaprowadzić nas właśnie w kierunku nieba... bo przecież każdy z nas pragnie być święty...

 

O. Dominik Libiszewski OSPPE

St. Stanislaus, B&M Church, 101 East 7th Street
New York, NY 10009

Zdjęcia: Robert Ziaja  

 

 
< Prev   Next >