relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit


Spotkanie policjantki z uczniami w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

Spotkanie policjantki z uczniami w Amerykańskiej Częstochowie 13 listopada 2010 r. w Szkole Polskiej im. Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown,  uczniowie spotkali się z policjantką Iwoną Smith z Trenton, NJ.

Spotkanie było okazją sprawdzenia, co dzieci wiedzą na temat bezpiecznych zachowań w domu, w szkole i na ulicy.  Podczas spotkania uczniowie również mieli możliwość zadania pytań związanych z pracą w policji.

Codziennością są kontakty policji z dziećmi i młodzieżą. Policjanci uczą młodych ludzi dbałości o własne bezpieczeństwo oraz ostrzegają przed zagrożeniami. Spotkania dotyczą ważnych dla nich spraw - bezpieczeństwa w życiu codziennym, unikania niebezpieczeństw, a także odpowiedzialności za czyny popełniane przez nieletnich. Podczas spotkania policjantka przypomniała  uczniom o zasadach korzystania z numerów alarmowych. 

Rozmowa uczniów Szkoły Polskiej im. MB Częstochowskiej z policjantką

 

 
Dzieci w hołdzie Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II Print E-mail

Dyrektor szkoły o. Michał Czyżewski OSPPE z dziećmi prezentującymi swoje rysunkiW Amerykańskiej Częstochowie 16 października 2010 r., podczas zajęć lekcyjnych w Polskiej Szkole im. Matki Bożej Częstochowskiej wspominano i dziękowano Bogu za dar życia i powołania Sługi Bożego Jana Pawła II.

16 października przypada 32 rocznica wyboru Karola Wojtyły, na Stolicę Piotrową, wielu historyków, jak też zwykłych ludzi uważa, że zaważyła ona  na losach świata. To wydarzenie wpisało się na zawsze w naszych sercach. 16 października jest dla wszystkich Polaków niezapomnianą datą. Tego dnia, w 1978 r. o godz. 16.16 ogłoszono podczas drugiego konklawe, że Kolegium Kardynalskie wybrało najwyższego dostojnika Kościoła Katolickiego.

Read more...
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 Print E-mail

O. Michał Czyżewski z dziećmi z Polskiej Szkoły im. Matki Bożej CzęstochowskiejW kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej 19 września 2010 roku, zgromadzili się uczniowie Polskiej Szkoły im. Matki Bożej Częstochowskiej, by wspólnie z gronem pedagogicznym i rodzicami modlić się o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym 2010/201211.

Szkoła Polska każdej soboty gromadzi uczniów ze stanu Pensylwanii, jak również z New Jersey. Dzieci podczas zajęć (sobota, godz. 9 am – 1 pm) zapoznają się z historią, geografią, kulturą i językiem polskim, prowadzone są też zajęcia z religii.

Więcej informacji o szkole można uzyskać pod nr.
Tel. 215-345-0600 ex. 1020.

 
Polska Szkoła im. Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown Print E-mail

Katarzyna Axon z uczniami i Monika Siudy (pierwsza z prawej)

Rok szkolny 2010/2011

Dyrektor - O. Michał Czyżewski

Grono pedagogiczne:
Katarzyna Axson
Adrianna Lubaczewska
Elżbieta Majdosz
Marta Ogrodniczek
Agnieszka Święcińska 

KOMITET RODZICIELSKI
Przewodnicząca - Beata Dziekonski
Zastępca - Marta Chwistek i Halina Rzepka
Skarbnik - Anna Sienkiewicz
Zastępca - Edyta Wyrzykowski
Kronikarz - Dorota Potasiuk

Klasa Urszuli Rutkowskiej Dzieci z wychowawczynią Agnieszką Swięcińską


Aktualności...

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 65 - 72 of 117