Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit


Nasza kadra nauczycieli Print E-mail

1. Jadwiga Kozdra – Dyrektor Polish School

2. Fr. Dominik Libiszewski OSPPE

3. Elżbieta Iniewicz

4. Dorota Protasiuk

5. Katarzyna Calderon

6. Wioletta Synlińska
 

 
STATUT POLSKIEJ SZKOŁY Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA Print E-mail

1. Polska Szkoła w Doylestown istnieje przy Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej od roku 1999.  Organizacja ta jest organem opiekuńczym, odpowiedzialnym za stronę prawną, środki materialne i finansowe szkoły.

2. Szkoła czynnie współpracuje z Komitetem Rodzicielskim wyłonionym spośród rodziców na zebraniu na początku każdego roku szkolnego.

3. Szkoła jest instytucją społeczną, niedochodową, działającą w oparciu o współpracę nauczycieli, rodziców i uczniów.

4. Celem działalności szkoły jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski oraz przekazywanie młodemu pokoleniu polskich tradycji kulturowych.

Read more...
 
REGULAMIN UCZNIA Szkoły Języka Polskiego Matki Bożej Częstochowskiej Print E-mail

1. W czasie pobytu w szkole uczeń zobowiązany jest stosować się do zaleceń nauczycieli i pracowników szkoły.

2. Niegrzeczne, aroganckie zachowanie oraz uchylanie się od obowiązków ucznia spowoduje wyciągnięcie konsekwencji. Przy braku chęci do współpracy i utrudnionym kontakcie z Rodzicami, Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach ucznia, a nawet o usunięciu ucznia ze szkoły. Usunięcie ucznia ze szkoły jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczniów bez możliwości kontynuacji nauki w szkole w latach następnych.

Usunięciu ze szkoły nie towarzyszy zwrot wniesionych wcześniej opłat.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 Next > End >>

Results 113 - 115 of 115