LivingCrown
Everyday Faith
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Świętowanie Bożego Narodzenia Print E-mail

 

Boże Narodzenie

 

W Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy 24 grudnia od Mszy św. Wigilijnej sprawowanej o godzinie 5 wieczorem. Głównym celebransem był o. Edward Volz, Dyrektor Sanktuarium.

Również o północy odbyła się tradycyjna "Pasterka" pod przewodnictwem o. Krzysztofa Drybki, Przeora Amerykańskiej Częstochowy, która zgromadziła wielu wiernych głównie polskiego pochodzenia.

Mesjasz był oczekiwany przez tysiące lat. Kiedy pierwszy grzech został popełniony i ludzie stracili bliską relację z Bogiem, obiecał im, że przez Syna Bożego, ta ogromna zażyłość zostanie przywrócona.

Przez wieki, Bóg zawierał liczne przymierza, choćby z Abrahamem czy Mojżeszem. W niezliczonych momentach objawiał prawdę o Sobie i swoim Synu przez przepowiadanie proroków, którzy zapowiadali nadejście Mesjasza, Syna Bożego.

We właściwym czasie, wszechmocne Słowo, przez które cały wszechświat został stworzony, stało się człowiekiem. Było to wypełnienie Bożej obietnicy. To o czym słyszeliśmy i czytaliśmy w Starym Testamencie, teraz w Nowym Przymierzu stało się rzeczywistością.

Słowo stało się ciałem i stało się małym dzieckiem - Emanuelem, które to imię oznacza Bóg jest z nami. Wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, świat został stworzony na nowo. Jezus czyni wszystko nowym.

Read more...
 
Christmas celebrations at the Shrine Print E-mail

 

Christmas celebrations at the Shrine

 

The celebration of Christmas began at the Shrine of Our Lady of Czestochowa with the Solemn Vigil Mass on December 24th, celebrated by Fr. Edward Volz. At Midnight Fr. Pior Krzysztof Drybka celebrated the traditional Polish "Pasterka" (Shepherd's Mass) which gathered a large group of the faithful, mostly of the Polish origin.

The Messiah was expected for thousands of years. God ever since the first sin occurred and people lost their closeness with Him was preparing people for the coming of His Son to restore this intimate relation. God made many covenants with people through Abraham, through Moses and so on. He was revealing the truth about Himself and about His Son through the preaching of the prophets.

At the due time the powerful Word, through which whole universe was created, became a man.
It was the fulfilment of God's promise. That what we've heard and what we read in the Old Testament now in the New Testament became a fact.

The Word became flesh, the Word was incarnated and become a little baby - Emmanuel, which means God is with us. At this very moment with the coming of Jesus Christ the world was created new - recreated. Jesus makes everything new.

Read more...
 
Pasterka w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

 

Pasterka w Amerykańskiej Częstochowie
 
Vigil Mass Print E-mail

 

Vigil Mass
 
Życzenia na Święta Bożego Narodzenia - Christmas Wishes Print E-mail

 Merry Christmas - Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Drodzy Pielgrzymi i Przyjaciele Amerykańskiej Częstochowy!!

Dzień Bożego Narodzenie objawia nam niezwykłą miłość jaką Bóg umiłował każdego z nas. Każdy człowiek w swoim wnętrzu pragnie kochać i być kochanym. Każdy człowiek poszukuje tego prawdziwego doświadczenia miłości bezinteresownej, bezobłudnej, która „jest cierpliwa i łaskawa, która nie zazdrości i nie szuka poklasku ani nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą; miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i we wszystkim pokłada nadzieję. A nade wszystko, miłości, która wszystko przetrzyma” (por. 1 Kor 13, 4-7).

Bóg przez Narodzenie Swojego Syna Jezusa Chrystusa ukazuje nam taką właśnie miłość. Niech miłość, płynąca z Betlejemskiej Groty wypełnia grotę naszych serc. Niech Maryja Jasnogórska Pani ma każdego z was w Swojej matczynej opiece.

Z modlitwą,
Ojcowie i Bracia Paulini z Amerykańskiej CzęstochowyChristmas Wishes


Dear Pilgrims and Friends of American Czestochowa!!

The Day of Christmas reveals to us great love that God has for every one of us. Everyone desires deep in his heart to really love and to be loved. Everyone seeks to experience real and unconditional love, which is always „patient and kind; love which is not jealous nor pompous; it is not inflated, it is not rude, it does not seek its own interests, it is not quick-tempered, it does not brood over injury, it does not rejoice over wrongdoing but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, and most of all, it endures all things” (cf. 1 Cor 13: 4-7).

God, through the Birth of His Son Jesus Christ, reveals to us this kind of love. May the love that flows from the Grotto of the Nativity in Bethlehem fill our hearts. May the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Czestochowa always protect you.

With prayers,
Pauline Fathers & Brothers from American Czestochowa

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 37 - 45 of 2278