LivingCrown
Everyday Faith
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

LivingCrownofMary
Bądźcie uczniami Chrystusa w rodzinie... Print E-mail

12-29_o-dominik_libiszewski.jpg Konferencja wygłoszona podczas czuwania nocnego w wigilię uroczystości Świętej Rodziny dnia 29 grudnia 2007 roku przez
O. Dominika Libiszewskiego OSPPE

Przybywamy dzisiaj o Mamo przed Twój święty wizerunek, aby kontemplować to co stało się w Betlejem, chcemy dzisiaj spojrzeć na to wydarzenie przez pryzmat naszych doświadczeń życia w rodzinie, chcemy mieć udział w tym wielkim dziele Wcielenia.
My Polskie Rodziny zgromadzone przed Tobą o Mamo, chcemy wpatrywać się w Ciebie jako wzór doskonałej Matki i Żony, chcemy oddać Ci dzisiaj wszystkie nasze rodziny, tak często dalekie od tego wzoru jaki widzimy w Tobie...
Maryjo, klękamy dzisiaj tutaj przed Tobą, abyś Ty uczyła nas właściwego odkrywania powołania do życia w rodzinie, do życia otwartego na miłość Boga i drugiego człowieka; abyś uczyła nas otwartości na Boże życie, które chce dać nam sam Bóg...

Czytaj więcej....

 
Bądźmy uczniami Chrystusa w rodzinie! Print E-mail

Czuwanie nocneBóg dał nam wielką łaskę podczas nocnego czuwania 29 grudnia kontemplować IKONĘ św. Rodziny – uczył nas poprzez swoje Słowo, poprzez wspólną modlitwę i adorację, co czynić i jak żyć, aby nasze RODZINY BYŁY ŚWIĘTE...!

Zobacz więcej zdjęć...

 
Duchowa Adopcja dziecka poczętego Print E-mail

Duchowa Adopcja dziecka poczętego JEST:
• modlitwą w obronie poczętego życia
• osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu
• pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Duchowa Adopcja jest spełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu

"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu."

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania...

 
Cechy dobrej modlitwy Print E-mail

The prayer of Jesus in GethsemaneW Ogrodzie Oliwnym, kiedy uczniowie posnęli, zamiast czuwać z Jezusem, czyni On im wyrzut, że nie potrafili czuwać z Nim jednej godziny (por. Mt 26,38; Mk 14,37). Dalej, zwracając się do Piotra, Jakuba i Jana, mówi: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mk 14, 38; por. Łk 22,46). Można śmiało nazwać te słowa programem Jezusa dla uczniów, którzy byli z Nim w Ogrodzie Oliwnym. Jednak patrząc szerzej, okazuje się, że dotyczą one także i każdego z nas, dziś żyjących uczniów Jezusa.

Czym ma się cechować moja modlitwa?

 
Amerykańska Częstochowa - Duchowa Stolica Polonii w 10-tym roku Czuwań Nocnych Print E-mail

 „Czuwajcie i módlcie się, abyście  

nie weszli w pokuszenie”
(Mt.26:41)  

 

Samotność ludzka jest jednym z najprzykrzejszych doświadczeń ludzkiej egzystencji na ziemi. Już Pan Bóg mówił o tej samotności człowieka na początku stworzenia w raju. Bóg rzekł: „Nie dobrze jest żeby mężczyzna był sam.” (Rodz. 2:18). Któż zrozumie samotność i tragedię rozbitych rodzin po śmierci ukochanej osoby? Któż zrozumie samotność osoby skazanej na dożywotnie więzienie lub śmierć?… Któż zrozumie ludzi przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych bez dokumentów, mieszkania, pracy i bez języka? Upokorzeni i zawiedzeni przeżywają głęboko własną tragedię ludzką. Upokorzeni i zawiedzeni jakże często śpią oni pod mostami wielkich metropolii amerykańskich jak Nowy York, Chicago, Los Angeles, a nawet miasto Filadelfia. Ileż to samotnych ludzi popełnia samobójstwo z powodu samotności. Czują się oni niepotrzebni dla społeczeństwa, niekochani nawet przez własną rodzinę. Zagubieni, niedowartościowani, popadają często w nałogi moralne, szczególnie pijaństwa i rozwiązłości. Ich życie rodzinne praktycznie zakończyło się. Jest wielką pokusą dla nich, aby założyć nowe "trójkąty" małżeńskie, co się niestety bardzo często zdarza wśród emigrantów. To rozdarcie i tragedię polskiej rodziny na emigracji przeżywają głęboko nie tylko rodzice, ale przede wszystkim dzieci które są ofiarą samotności, czego jestem świadkiem, pracując jako kapłan w Amerykańskiej Częstochowie przez ostatnie 40 lat mego życia. 

Read more...
 
<< Start < Prev 251 252 253 254 255 256 257 258 Next > End >>

Results 2314 - 2318 of 2318