Everyday Faith
LivingCrown
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

LivingCrownofMary
Bądźmy uczniami Chrystusa cierpiącego... Print E-mail
O. Dominik Libiszewski OSPPEKonferencja wygłoszona podczas czuwania nocnego 
23 lutego 2008 roku przez
 

O. Dominika Libiszewskiego 

W tym rozważaniu nie będzie nam chodziło o tę drewnianą belkę z Golgoty, lecz o to, co tam się dokonało. Tam na krzyżu do końca wykonał On dzieło, które zlecił Mu Ojciec ze względu na nas (Jan 19, 30). Tam na krzyżu Bóg wyciągnął ręce w stronę człowieka i powiedział: "Tak bardzo cię kocham" (1 J 3, 16; 4, 10).

Niewątpliwie masz w życiu różne problemy. Może masz nieudane małżeństwo, nieznośną pracę, rzuciła Cię właśnie dziewczyna, czy chłopak albo masz niewystarczające  środki finansowe i uważasz, że te rzeczy to właśnie twój "krzyż". Otóż Jezus Chrystus ma tylko jeden krzyż. Prośmy dzisiaj Jezusa, aby właśnie ten Jego krzyż był konstrukcją nośną wszystkich naszych myśli i uczuć. Ten Jego krzyż, który poniósł za mnie i za Ciebie możemy nazwać niezasłużoną życzliwością, największą miłością jaką widział dzisiejszy świat. Jaka to wielka radość! Żyjemy w czasie, kiedy ewangelia jest wprawdzie popularna, lecz krzyż niestety nie. Jesteśmy świadkami kosztownych kampanii, popularyzujących poselstwo ewangelii, lecz wynikiem ich bywają zazwyczaj chrześcijanie wyznający, lecz nie chrześcijanie posiadający.

 

Read more...
 
Czuwanie nocne z 26 na 27 stycznia 2008 roku Print E-mail

Czuwanie nocneBądźmy uczniami Chrystusa w Zakonie...

W roku 2008 jako cały Zakon przeżywamy 700-lecie nadania reguły i zatwierdzenia Konstytucji, które normują nasz Pauliński Zakon, naszą codzienną pracę, nasz swoisty rytm życia i posługi w Kościele. Dzięki temu poprzez to czuwanie pragnęliśmy przybliżyć tym wszystkim, którzy przybywają na nasze czuwania; jak i tym, których każdego dnia Jezus stawia na naszej drodze życia i powołania: ducha Paulińskiego Zakonu, chcieliśmy sięgnąć do duchowości naszego Ojca św. Pawła I Pustelnika jako niedoścignionego wzoru życia zatopionego w Bogu przez naśladowanie Jezusa Chrystusa: ubogiego, pokornego, cierpiącego dla zbawienia świata...

Zobacz więcej zdjęć...


 
Bądźcie uczniami Chrystusa w rodzinie... Print E-mail

12-29_o-dominik_libiszewski.jpg Konferencja wygłoszona podczas czuwania nocnego w wigilię uroczystości Świętej Rodziny dnia 29 grudnia 2007 roku przez
O. Dominika Libiszewskiego OSPPE

Przybywamy dzisiaj o Mamo przed Twój święty wizerunek, aby kontemplować to co stało się w Betlejem, chcemy dzisiaj spojrzeć na to wydarzenie przez pryzmat naszych doświadczeń życia w rodzinie, chcemy mieć udział w tym wielkim dziele Wcielenia.
My Polskie Rodziny zgromadzone przed Tobą o Mamo, chcemy wpatrywać się w Ciebie jako wzór doskonałej Matki i Żony, chcemy oddać Ci dzisiaj wszystkie nasze rodziny, tak często dalekie od tego wzoru jaki widzimy w Tobie...
Maryjo, klękamy dzisiaj tutaj przed Tobą, abyś Ty uczyła nas właściwego odkrywania powołania do życia w rodzinie, do życia otwartego na miłość Boga i drugiego człowieka; abyś uczyła nas otwartości na Boże życie, które chce dać nam sam Bóg...

Czytaj więcej....

 
Bądźmy uczniami Chrystusa w rodzinie! Print E-mail

Czuwanie nocneBóg dał nam wielką łaskę podczas nocnego czuwania 29 grudnia kontemplować IKONĘ św. Rodziny – uczył nas poprzez swoje Słowo, poprzez wspólną modlitwę i adorację, co czynić i jak żyć, aby nasze RODZINY BYŁY ŚWIĘTE...!

Zobacz więcej zdjęć...

 
Duchowa Adopcja dziecka poczętego Print E-mail

Duchowa Adopcja dziecka poczętego JEST:
• modlitwą w obronie poczętego życia
• osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu
• pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Duchowa Adopcja jest spełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu

"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu."

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania...

 
<< Start < Prev 251 252 253 254 255 256 Next > End >>

Results 2296 - 2302 of 2302