Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
St. James the Greater, apostle Print E-mail

St. James the Greater, apostle This James is the brother of John the Evangelist. The two were called by Jesus as they worked with their father in a fishing boat on the Sea of Galilee. Jesus had already called another pair of brothers from a similar occupation: Peter and Andrew. “He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in a boat mending their nets. Then he called them. So they left their father Zebedee in the boat along with the hired men and followed him” (Mark 1:19-20).

James was one of the favored three who had the privilege of witnessing the Transfiguration, the raising to life of the daughter of Jairus and the agony in Gethsemani.

Two incidents in the Gospels describe the temperament of this man and his brother. St. Matthew tells that their mother came (Mark says it was the brothers themselves) to ask that they have the seats of honor (one on the right, one on the left of Jesus) in the kingdom. “Jesus said in reply, ‘You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I am going to drink?’ They said to him, ‘We can’ (Matthew 20:22).

Read more...

 
W drodze do Sydney na Światowe Dni Młodzieży Print E-mail
    Zapraszam na rozmowę z O. Markiem Dutkiewiczem OSPPE, posługującym w Australii. 

 O. Michał Czyżewski OSPPE     

 8

- Jak Australia przygotowuje się do SDM?

- Gospodarzem tegorocznych 23. dni młodzieży jest Kardynał George Pell, hasłem wspólnego świętowania wiary w Chrystusa są słowa z Dziejów Apostolskich "Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami" (Dz. 1, 8). Generalnie  przygotowania rozpoczęły się dwa lata temu w poszczegolnych diecezjach australijskich. Głównie są to rekolekcje, modlitwa, spotkania z organizatorami Światowych Dni Młodzieży i zapoznanie się z ich programem, jak również organizowanie zaplecza noclegowego dla pielgrzymów, którzy przyjadą.

 

Read more...
 
Uroczystość św. Anny Print E-mail
Święta Anna i Najświętsza Maryja PannaUroczysta Msza św. 27. lipca o godz. 12:30
Nabożeństwo w kaplicy św. Anny o godz. 3:00 PM
- pod przewodnictwem naszego Dostojnego Gościa
J. Eks. Ks. Bp. Artura Mizińskiego z Lublina
 
Jednym z najpopularniejszych imion w Polsce jest imię Anna (hebrajskie hanna - łaska), które swą popularność zawdzięcza matce Najświętszej Maryi Panny i babce Jezusa. Kościół corocznie wspomina rodziców Najświętszej Maryi Panny  Joachima i Annę. Niewiele zachowało się wiadomości o życiu tych dwojga, których dom miał znajdować się w Betlejem, dlatego też pisząc o św. Annie więcej zajmiemy się jej kultem niż faktami z życia. Ewangelie nie przekazały nam niczego o tej postaci. Milczenie to w ciągu wieków starała się wypełnić bogata literatura apokryficzna, zwłaszcza „Protoewangelia Pseudo-Mateusza" (VI w.) oraz „Liber de ortu Beatae Mariae et infantia Salwatoris" (VIII w.). Utwory te barwnie opisują szczegóły z życia Joachima i Anny, mówią o ich cnotach i żarliwej modlitwie, o ich wielkiej tęsknocie za upragnionym dzieckiem, które ślubują poświęcić na służbę Świątyni Pańskiej, o zapowiedzi anielskiej i o narodzeniu Maryi.

 

Read more...
 
Święci Anna i Joachim, rodzice Najświętszej Maryi Panny - 26 lipiec Print E-mail

Święci Anna i Joachim, rodzice Najświętszej Maryi PannyEwangelie nie przekazały o rodzicach Maryi żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są znane jedynie z apokryfów Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. roku 150, z Ewangelii Pseudo-Mateusza z wieku VI oraz z Księgi Narodzenia Maryi z wieku VIII. Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów, gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa, stąd może zawierać ziarna prawdy zachowanej przez tradycję. Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna w języku polskim znaczy tyle, co "łaska". Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go krzyżowcy. Św. Anna jest patronką diecezji opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz kobiet rodzących, matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy.

 

Read more...
 
Św. Jakuba, apostoła - święto 25 lipca Print E-mail

Święty Jakub Apostoł zwany Większym Święty Jakub Apostoł zwany Większym jest nam znany z Ewangelii jako brat św. Jana. Nazywany jest Większym lub Starszym w odróżnieniu od innego Apostoła Jakuba, autora listu katolickiego. Obydwaj bracia, Jakub i Jan zwani są przez Jezusa synami Gromu. Kiedy mieszkańcy samarytańskiego miasteczka odmówili Jezusowi i Jego uczniom przejścia przez miasto, bracia Jan i Jakub zaproponowali spalenie miasta ogniem z nieba. Ich matka Salome próbowała "po kumotersku załatwić swoim synom ciepłe posadki". Energiczni, religijni ludzie z temperamentem, chociaż nie zawsze z najbardziej "duchowym" nastawieniem. Tylko ogromna cierpliwość Mistrza i Jego miłość zdołała ich urobić i ukształtować w nich pokorę. Trudno się dziwić ich "chwalebnym nadziejom mesjańskim" i prawie pysznej odpowiedzi na pytanie Chrystusa czy "mogą pić z kielicha cierpień, przygotowanego dla Jezusa". Ich wiara była prosta i bezpośrednia, ich nadzieje związane z proroctwami, a przynajmniej z tą ich częścią, która zapowiadała przyjście Mesjasza - Wyzwoliciela. Ale i Jezus nie zapomniał swojej odpowiedzi. Święty Jakub był pierwszym, który poniósł śmierć męczeńską za panowania Heroda Agrypy w 44 roku.

Read more...
 
<< Start < Prev 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Next > End >>

Results 2287 - 2295 of 2559