Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Czestochowa Day at our Shrine Print E-mail

 

Czestochowa Day at our Shrine

 

The Solemnity of Our Lady of Czestochowa, principal and patronal feast of the Shrine of Our Lady of Czestochowa, Doylestown, PA, took place on Sunday, August 26th. During all the Masses the faithful gathered at the Shrine, prayed through the intercession of the Holy Icon of the Blessed Mother of Czestochowa.  The main celebrations took place during the Mass at 12:30 PM. The liturgy was presided by Most Rev. Thomas Wenski, Archbishop of Miami and a friend of the Pauline Order. There were also many other guest priests and friends of the Shrine who participated in the Holy Mass. Rev. Prof. Antoni Debinski, Rector of the Catholic University of Lublin (KUL), Poland, was the homilist during the celebration.

The Feast of Our Lady of Czestochowa was also a day of the annual pilgrimage of the Polish people, under the patronage of the Polish Apostolate Committee, which is dedicated to serve the Catholics of Polish origin, living in USA. The members of this Committee have also participated in the Holy Eucharist: Most Rev. Thomas Wenski, (Archbishop of Miami and Episcopal Liaison), Rev. Canon Mirosław Krol (Chairman), Rev. Monsignor Anthony Czarnecki (Chairman Emeritus), Cecilia Glembocki, Chester Lobrow, Adriana Wos-Mysliwiec, Theresa Romanowski, Blanka Rosenstiel, Sandra Crabb Zachariasiewicz. The theme of this year's plgrimage was: "May the Polish Christian heritage, permeated by Gospel values become a source of inspiration and new evangelization". 

Read more...
 
Odpust Matki Bożej w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

 

Odpust Matki Bożej w Amerykańskiej Częstochowie

 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, główne święto patronalne Amerykańskiej Częstochowy, obchodzone było w Sanktuarium w Doylestown w Niedzielę 26 sierpnia. Tego dnia w czasie każdej Mszy Świętej wierni przyzywali wstawiennictwa Matki Bożej obecnej w Ikonie Jasnogórskiej oraz modlili się o uzyskanie łaski Odpustu. Główne uroczystości odbyły się w czasie Mszy Św. o godz. 12:30 PM.  Eucharystii w Górnym Kościele przewodniczył Abp Thomas Wenski, Arcybiskup Miami i zarazem Konfrater Zakonu Paulinów. Uczestniczyło w niej wielu także przyjezdnych kapłanów i przyjaciół Amerykańskiej Częstochowy oraz Ojcowie Paulini. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL).

Dzień ten był również doroczną pielgrzymką Polonii Amerykańskiej, pod patronatem Polskiego Apostolatu w USA. We Mszy Św. udział wzięli członkowie Krajowego Komitetu Polskiego Apostolatu: Abp. Thomas Wenski (przedstawiciel Episkopatu USA), Ks. kan. Mirosław Król (przewodniczący), Ks. prałat Antoni Czarnecki (emerytowany przewodniczący), Cecilia Glembocki, Chester Lobrow, Adriana Wos-Mysliwiec, Theresa Romanowski, Blanka Rosenstiel, Sandra Crabb Zachariasiewicz. Myślą przewodnią tegorocznej pielgrzymki Polskiego Apostolatu było: "Niech polskie religijno-kulturowe dziedzictwo przepojone duchem Ewangelii stanie się inspiracją w nowej ewangelizacji".

Read more...
 
Wystawa na 100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Print E-mail

 

Wystawa na 100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL)

 

Wystawa na 100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) w Amerykańskiej Częstochowie została otwarta i zaprezentowana w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. przez ks. prof. Antoniego Dębińskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) oraz przez p. Annę Tarnowską-Waszak, Dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL. Wystawa znajduje się w budynku Visitor Center. Jej treść jest dwujęzyczna: w języku polskim i angielskim. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nią. 

 

The Exhibition for the 100th anniversary of the Catholic University of Lublin (KUL) 

 

The Exhibition for the 100th anniversary of the Catholic University of Lublin (KUL), Poland at the Shrine of Our Lady of Czestochowa in Doylestown, PA. The exhibition was presented on Sunday August 26th by Rev. Prof. Antoni Debinski, Rector of the Catholic University of Lublin (KUL) and Mrs. Anna Tarnowska-Waszak, Director of the KUL's Open University. The exhibition can be found in the Visitor Center building. It is bilingual: in Polish and in English. We invite everyone to see it at our Shrine.

 
The Holy Icon of the Black Madonna of Czestochowa Print E-mail

 
Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej Print E-mail

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 31 - 45 of 2622