Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Paulińskie zamyślenia z Ameryki Print E-mail

Kościół św. Rozalii w Chicago Każdy człowiek powołany jest do szczęścia. Każdy z nas szuka tego szczęścia w inny sposób. Dla wielu ludzi, sposobem na znalezienie szczęścia w życiu, jest próba zarobienia większych pieniędzy, znalezienie łatwiejszego sposobu na życie, większej wygody. Najczęściej idzie więc za tym wyjazd z własnej Ojczyzny, zostawienie wszystkiego, co się do tej pory posiadało i … w drogę … w nieznane. Można od razu powiedzieć, że to jest dokładnie tak, jak w Ewangelii, gdy Jezus mówi: „… idź, sprzedaj, co posiadasz (…) a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mt 19:21). Jednak w tym momencie trzeba zadać sobie pytanie: „czy to w Bogu szukam szczęścia, gdy decydujemy się na wyjazd na obczyznę”, czy faktycznie szukam skarbu w niebie?!

Read more...
 
Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Doylestown Print E-mail

Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika w DoylestownW dniu 15 stycznia przypada uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika. W dniu tym ojcowie i bracia paulini, jako duchowi synowie św. Pawła – Patriarchy Zakonu, odnowili swoje przyrzeczenia ślubów zakonnych.

Uroczystej Mszy św. odprawionej o godz. 11.30 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył o. Krzysztof Wieliczko, Prowincjał. W Słowie powitania do zebranych usłyszeliśmy: "Pragniemy przez przyczynę naszej Matki i Królowej, i za wstawiennictwem św. Pawła oraz przez pośrednictwo bł. Euzebiusza prosić Boga o wszelkie dary i łaski, które są nam potrzebne w dźwiganiu naszego powołania. Prosimy także i was, bracia i siostry, o wspólną modlitwę za nas, abyśmy zawsze godnie wypełniali swoje zadania w posłudze życia zakonnego, i kapłańskiej posłudze słowa i sakramentów" – mówił w imieniu paulińskiej wspólnoty Ojciec Prowincjał. W homilii o. Prowincjał przypomniał o rocznicy 700-lecia prawnego zaistnienia zakonu, który został zatwierdzony przez Ojca Świętego Klemensa V w roku 1308.

Czytaj więcej...

 
Jak być świętym dzisiaj...? Print E-mail

Pismo Święte Przez Boga umiłowani, powołani do  świętości (...): łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! (Rz 1, 7). «Powołanie do świętości». Świętość! Oto łaska i cel każdego wierzącego, jak przypomina Księga Kapłańska: «Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!» (19, 2).

Tydzień temu poprzez świętowanie Niedzieli Chrztu Pańskiego odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne, zatem poprzez chrzest zostaliśmy prawdziwie włączeni w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnieni Duchem Świętym. Zatem sprzeczna z tym byłaby postawa człowieka pogodzonego z własną małością, zadowalającego się minimalistyczną etyką i powierzchowną religijnością. (...) Dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej "wysokiej miary" zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Każdy z nas jest zaproszony, abyśmy codziennie oświeceni rozumną wiarą, uczyli się poznawać i kontemplować oblicze Chrystusa i odkrywać w Nim własną, autentyczną tożsamość i misję, którą Pan powierza każdemu z nas.

Read more...
 
2nd Sunday in Ordinary Time Print E-mail

If one changes the word "light" to "life" in the passage of Isaiah, "I will make you the light to the nations". These words express much about Jesus who is the servant, the Lord of life and light. For the glory of the Father is to be revealed in the deeds and life of His Son, to bring all of us, life and light. In St. Paul's reading, Jesus is no longer the humble servant of Yahweh. Jesus is now our exalted Lord of Life and for this reason the members of the Church are a consecrated people. And to God's people life is a very special gift from God to us.

Read more...
 
Historia Zakonu Ojców Paulinów Print E-mail

Herb Zakonu PaulinówPełna nazwa Zakonu Paulinów brzmi: Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE). Wzięta została od imienia św. Pawła pustelnika z Teb, który żył w południowym Egipcie w latach 228-341, a którego Kościół uroczyście uznał za pierwszego pustelnika podczas kanonizacji, mającej miejsce w 491 r. w Rzymie, za pontyfikatu papieża Gelazego I.

Zakon Pauliński powstał na ziemi węgierskiej. Pierwszą paulińską
wspólnotę zgromadził, z rozproszonych po lasach i grotach skalnych
pustelników, Bartłomiej, biskup Pecs. Dla niej w roku 1225 wybudował konwent i kościół pod wezwaniem św. Jakuba na górze Patacs i nadał pierwszą regułę ustalającą styl życia klasztornego.

Czytaj więcej...

 
<< Start < Prev 171 172 173 174 175 176 177 Next > End >>

Results 2551 - 2565 of 2649