Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Bądźcie uczniami Chrystusa w rodzinie... Print E-mail

12-29_o-dominik_libiszewski.jpg Konferencja wygłoszona podczas czuwania nocnego w wigilię uroczystości Świętej Rodziny dnia 29 grudnia 2007 roku przez
O. Dominika Libiszewskiego OSPPE

Przybywamy dzisiaj o Mamo przed Twój święty wizerunek, aby kontemplować to co stało się w Betlejem, chcemy dzisiaj spojrzeć na to wydarzenie przez pryzmat naszych doświadczeń życia w rodzinie, chcemy mieć udział w tym wielkim dziele Wcielenia.
My Polskie Rodziny zgromadzone przed Tobą o Mamo, chcemy wpatrywać się w Ciebie jako wzór doskonałej Matki i Żony, chcemy oddać Ci dzisiaj wszystkie nasze rodziny, tak często dalekie od tego wzoru jaki widzimy w Tobie...
Maryjo, klękamy dzisiaj tutaj przed Tobą, abyś Ty uczyła nas właściwego odkrywania powołania do życia w rodzinie, do życia otwartego na miłość Boga i drugiego człowieka; abyś uczyła nas otwartości na Boże życie, które chce dać nam sam Bóg...

Czytaj więcej....

 
Bądźmy uczniami Chrystusa w rodzinie! Print E-mail

Czuwanie nocneBóg dał nam wielką łaskę podczas nocnego czuwania 29 grudnia kontemplować IKONĘ św. Rodziny – uczył nas poprzez swoje Słowo, poprzez wspólną modlitwę i adorację, co czynić i jak żyć, aby nasze RODZINY BYŁY ŚWIĘTE...!

Zobacz więcej zdjęć...

 
Duchowa Adopcja dziecka poczętego Print E-mail

Duchowa Adopcja dziecka poczętego JEST:
• modlitwą w obronie poczętego życia
• osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu
• pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Duchowa Adopcja jest spełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu

"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu."

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania...

 
Plan czuwań nocnych w Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

2007/2009

Bądźmy uczniami Chrystusa

29 GRUDZIEŃ 2007 - Być uczniem Chrystusa w rodzinie: Niedziela Świętej Rodziny.
26 STYCZEŃ 2008 - Być uczniem Chrystusa w zakonie: 700 rocznica zatwierdzenia Zakonu Paulinów.
23 LUTY 2008 - Być uczniem Chrystusa cierpiącego. Wielki Post.
29 MARZEC 2008 - Być uczniem Chrystusa w posłudze miłosierdzia: Niedziela Miłosierdzia Bożego. Złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji.
26 KWIECIEŃ 2008 - Być uczniem Chrystusa w życiu społecznym. Przygotowanie do Zesłania Ducha Świętego.
31 MAJ 2008 - Być uczniem Chrystusa Najwyższego Kapłana. Boże Ciało.
28 CZERWIEC 2008 - Być uczniem Chrystusa wiernym Kościołowi. Uroczystość św. Piotra i Pawła.
26 LIPIEC 2008 - Być uczniem Chrystusa wsłuchanym w Jego Słowo.
30 SIERPIEŃ 2008 - Być uczniem Chrystusa, Syna Maryi. Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.
27 WRZESIEŃ 2008 - Być uczniem Chrystusa w dziele misji.
25 PAŹDZIERNIK 2008 - Być uczniem Chrystusa, który się modli. Różaniec. Złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji.
29 LISTOPAD 2008 - Być uczniem Chrystusa, który czuwa. Adwent.
27 GRUDZIEŃ 2008 - Być uczniem Chrystusa Nowonarodzonego. Boże Narodzenie.

 
ROK 2008 - IKONĄ NADZIEI Print E-mail

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej«SPE SALVI facti sumus» – w nadziei już jesteśmy zbawieni (Rz 8, 24), mówi św. Paweł Rzymianom, a także nam. «Odkupienie», zbawienie, zgodnie z wiarą chrześcijańską, nie jest jedynie zwyczajnym wydarzeniem. Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości: teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi. W tym kontekście rodzi się od razu pytanie: jakiego rodzaju jest ta nadzieja, skoro może uzasadniać stwierdzenie, według którego, poczynając od niej, i tylko dlatego, że ona istnieje, jesteśmy odkupieni?

Encyklika SPE SALVI - Benedykt XVI
 
Już za kilka godzin przywitamy Nowy Rok 2008, a w kościele uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Te dwa dość odległe od siebie obrazy łączy podarowane nam dziś słowo Boże. Myślę o wypowiedzi św. Pawła Apostoła z Listu do Galatów: "gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty". Pełnia czasu oznacza jakiś czasowy przełom, coś się kończy, coś zaczyna; na podobieństwo zakończenia starego i rozpoczęcia nowego roku.
 
Read more...
 
<< Start < Prev 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next > End >>

Results 2536 - 2550 of 2622