Wyższe Seminarium Duchowne
relevantRadio

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Jezu oświecaj mnie Słowem Twojej Prawdy... Print E-mail
Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem           Czym jest prawda? Jaką wartość ma dla przeciętnego człowieka; dla mnie, dla Ciebie, dla was wszystkich?! Jak ją definiować, jeśli w ogóle możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek definicji? Na te i wiele więcej pytań już starożytni myśliciele, filozofowie szukali odpowiedzi, szukają jej również współcześni uczeni, psychologowie, taki dzisiejszy Platon czy Sokrates ... niestety, póki co, odpowiedzi zgodnej, klarownej, oddającej esencję tego terminu ... nie ma. Niemniej jednak, każdy nosi w sobie pewne przekonania. Dla jednych prawda, to ład pomiędzy tym co widzimy, otaczającą nas rzeczywistością, a tym co mamy w głowie, co jest w stanie pojąć nasz umysł. Zresztą w życiu codziennym jest wiele sytuacji, które powyższe stwierdzenie potwierdzają, młodzież, jeśli coś im nie pasuje, mówimy: aleeeee ściema, dlaczego? Tylko dlatego, że ich umysł nie jest w stanie tego pojąć, nie jest w stanie ze względu na rzeczywistość.

 

Read more...
 
Czuwanie nocne 29 marca przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego Print E-mail

Czuwanie nocne 29 marca 2008 rokuDzisiejsze czuwanie przed niedzielą Miłosierdzia Bożego, to okazja do refleksji nad tym, co ostatecznie jest dla mnie podstawą radości i nadziei. W świecie, w którym tak wiele już się zawaliło i tak wiele zawiodło, uciekamy się do Bożego Miłosierdzia, prosząc o Miłosierdzie dla nas i całego świata. To jest źródło naszej najgłębszej nadziei i naszego trwałego pokoju. Budowanie na czym innym okazało się nietrwałe. Czyż świat nie dostrzega, że bez Bożego Miłosierdzia chyli się on ku nieuchronnemu upadkowi? Czyż my sami tak bardzo ślepi jesteśmy, że nie widzimy, że jedynym ratunkiem dla zdezorientowanej i bardzo często zdeprawowanej ludzkości jest ucieczka do tegoż właśnie niezgłębionego oceanu Bożego Miłosierdzia?

Trzeba oddać się Jezusowi poprzez adorację, modlitwę szczególnie tą różańcową. On da nam Ducha Miłości, którym sam był ogarnięty. On napełni serce miłością i da mu niezwykłą siłę. Wówczas będziemy potrafili patrzeć z miłością i z miłością słuchać. Wówczas będziemy potrafili władać językiem miłości. Wtedy także będziemy w stanie dosięgnąć naszego bliźniego dłonią braterstwa, pójść do potrzebującego i służyć mu w potrzebie. Takiego spojrzenia uczy nas święta naszych czasów, Faustyna Kowalska, gdy się modli: "Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich" – takie jest jej rozumowanie i pragnienie. To Jego miłosierdzie i miłość w nas obecna ma przechodzić do bliźnich. Oto zadanie dla nas, ludzi świętujących zmartwychwstanie naszego najlepszego Przyjaciela Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej...

 
Czuwanie nocne 29 marca przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego Print E-mail

Czuwanie nocne 29 marca 2008 rokuDzisiejsze czuwanie przed niedzielą Miłosierdzia Bożego, to okazja do refleksji nad tym, co ostatecznie jest dla mnie podstawą radości i nadziei. W świecie, w którym tak wiele już się zawaliło i tak wiele zawiodło, uciekamy się do Bożego Miłosierdzia, prosząc o Miłosierdzie dla nas i całego świata. To jest źródło naszej najgłębszej nadziei i naszego trwałego pokoju. Budowanie na czym innym okazało się nietrwałe. Czyż świat nie dostrzega, że bez Bożego Miłosierdzia chyli się on ku nieuchronnemu upadkowi? Czyż my sami tak bardzo ślepi jesteśmy, że nie widzimy, że jedynym ratunkiem dla zdezorientowanej i bardzo często zdeprawowanej ludzkości jest ucieczka do tegoż właśnie niezgłębionego oceanu Bożego Miłosierdzia?

Trzeba oddać się Jezusowi poprzez adorację, modlitwę szczególnie tą różańcową. On da nam Ducha Miłości, którym sam był ogarnięty. On napełni serce miłością i da mu niezwykłą siłę. Wówczas będziemy potrafili patrzeć z miłością i z miłością słuchać. Wówczas będziemy potrafili władać językiem miłości. Wtedy także będziemy w stanie dosięgnąć naszego bliźniego dłonią braterstwa, pójść do potrzebującego i służyć mu w potrzebie. Takiego spojrzenia uczy nas święta naszych czasów, Faustyna Kowalska, gdy się modli: "Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich" – takie jest jej rozumowanie i pragnienie. To Jego miłosierdzie i miłość w nas obecna ma przechodzić do bliźnich. Oto zadanie dla nas, ludzi świętujących zmartwychwstanie naszego najlepszego Przyjaciela Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej...

 
Co mamy czynić Jezu w swoim życiu? Print E-mail

Jezus Chrystus     Pytanie skierowane do św. Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy jest nadal aktualne. Wielu współczesnych ludzi ustawicznie stawia to pytanie: "Co mam czynić?" Niewielu jednak chce posłuchać odpowiedzi udzielonej przez Piotra: "Nawróćcie się...". Wielu bowiem twierdzi, że nie mają się z czego nawracać, bo nie popełniają grzechów. Inni nie chcą się nawrócić, bo musieli by "stracić" zbyt wiele, zbyt radykalnie zmienić swoje życie. Jeszcze inni w ogóle nie chcą słuchać tej odpowiedzi, bo szukają jakichś nadzwyczajnych znaków, lub praktyk, poszukują bardziej magii niż nawrócenia, a to bardzo często poprzez szukanie szczęścia w horoskopach, wróżkach, różnych medytacjach bardziej otwiera ich serca na ZŁO niż na tego, który ukochał Cię miłością odwieczną oddając za Ciebie życie i zmartwychwstając właśnie dla Ciebie. Ale w Ewangelii dzisiejszej Jezus mówi bardzo wyraźnie: "Owce słuchają głosu Pasterza i idą za Nim". A wtedy nawrócenie zalecane przez Piotra zawsze znaczyć będzie pójście za głosem Pasterza, za głosem Chrystusa. Kto jednak idzie za głosem złodziei i rozbójników, temu się tylko wydaje, że się nawraca...

 

Read more...
 
Śladami Jana Pawła II zdążajmy do Emaus... Print E-mail

Jan Paweł II2 kwietnia 2005 roku o godz. 9:37 wieczorem opuścił ziemię Ojciec Święty Jan Paweł II, aby na zawsze zamieszkać w domu naszego Niebieskiego Ojca w niebie. To był pamiętny czas dla wszystkich ludzi ziemi, wielki i pamiętny tydzień całego ówczesnego świata, który mimo obowiązków, zabiegania zatrzymał się i trwał na modlitwie. Ludzie wszystkich krajów, kultur, wyznań podawali sobie ręce wznosząc je ku niebu w jednej i tej samej intencji. Zniknęły granice państw, zniknęły poglądy i dążenia - wszystko to zamilkło i zeszło na margines, a wszyscy staliśmy wobec tajemnicy przechodzenia z życia do życia Kogoś kogo tak bardzo kochaliśmy, Kogoś - kto poprzez tajemnicę swojego przechodzenia do Domu Ojca uczynił na świecie jedno państwo - Bożej miłości. Towarzyszyliśmy w odchodzeniu tego bez którego nie wyobrażaliśmy sobie, że może istnieć ziemia, świat, pokój, jedność, a nade wszystko ta miłość, która tryskała każdego dnia z Jego gestów, słów, czynów, uśmiechu. 

Read more...
 
<< Start < Prev 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next > End >>

Results 2446 - 2460 of 2625