relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
BŁOGOSŁAWIONE DZIECI Print E-mail

2Jezus zawsze kochał dzieci. Przyjmował ich dziecięcą sympatię i otwartą, szczerą miłość. Wdzięczne pochwały płynące z ich nieskalanych ust były muzyką dla Jego uszu i ożywiały Jego ducha, zgnębionego stykaniem się z przebiegłymi i dwulicowymi ludźmi. Wszędzie, gdzie się ukazał Zbawiciel, Jego dobrotliwa twarz oraz szlachetny i łagodny sposób zachowania jednały miłość i zaufanie dzieci.

Wśród Żydów panował zwyczaj przynoszenia dzieci do rabinów, aby kładli na nie ręce i udzielali błogosławieństwa, jednakże uczniowie Zbawiciela uważali Jego pracę za zbyt ważną, aby można było zakłócać ją takimi sprawami. Gdy matki przychodziły do Niego ze swymi maleństwami, uczniowie patrzyli na nie z niechęcią. Byli zdania, że dzieci te są zbyt małe, aby mogły skorzystać coś ze spotkania z Chrystusem i że może On być niezadowolony z ich obecności. Tymczasem właśnie takie postępowanie uczniów wzbudziło niezadowolenie Chrystusa. Zbawiciel rozumiał troskę i kłopoty matek, które usiłowały wychować swe dzieci zgodnie ze Słowem Bożym. Słyszał ich modlitwy i sam dążył do tego, aby je przyciągnąć ku sobie.

Read more...
 
KRÓLOWO POLSKI  módl się za nami Print E-mail

J. Eks. Ks. Bp. Artur Miziński i O. Prowincjał Krzysztof Wieliczko z uczniami z Polskiej Szkoły im. Matki Bożej Częstochowskiej w DoylestownW świetle dzisiejszej Ewangelii chcemy w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown przeżywać i świętować prawdę, że Maryja jest Królową Polski. Uroczystej Mszy św. 4 maja przewodniczył J. Eks. Ks. Bp. Artur Miziński z Lublina. Słowo powitania wygłosił O. Prowincjał Krzysztof Wieliczko OSPPE, a następnie Księdza Biskupa przywitały dzieci z Polskiej Szkoły im. Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown. Po uroczystej Mszy św. spotkaliśmy się w sanktuaryjnej kafeterii, aby wspominać wielkie wydarzenie jakim jest dla każdego Polaka - uchwalenie Konstytucji 3 maja. Podczas wspólnej lekcji historii, którą przygotował Kongres Polonijny z Fialadelfii na czele z Dyrektorem Michaelem Blichasz, wyróżniono także najlepszych uczniów - nagrodę z Polskiej Szkoły im. Matki Bożej Częstochowskiej otrzymał Patryk Wyrzykowski, czego z całego serca mu gratulujemy i jesteśmy z niego dumni. Wyróżniono także Christophera Skorczyński z Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza oraz Tadeusza Florek z Polskiej Szkoły im. św. Wojciecha.

Zobacz więcej zdjęć...

 
29 czerwca - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Print E-mail

Święci Apostołowie Piotr i PawełDwa filary Kościoła – święci Piotr i Paweł – w różny sposób kroczyli za Jezusem. Piotr, prosty rybak powołany przez Mistrza i przewodniczący kolegium Apostołów – uosabia urząd. Paweł – wykształcony faryzeusz, w mistycznym przeżyciu doświadczający Prawdy, która przemienia jego życie – symbolizuje charyzmat. Obaj są sługami słowa, obaj składają świadectwo miłości aż do przelania krwi dla Jezusa i Ewangelii. Obaj są znakiem jedności i uniwersalizmu Kościoła powszechnego, w którym jest miejsce dla każdego. A rzymskie bazyliki im dedykowane są jednymi z najważniejszych świątyń katolickich.

Św. Piotr pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nad Jeziorem Genezaret. Był bratem św. Andrzeja Apostoła, który go też przyprowadził do Pana Jezusa. Fakt, że Pan Jezus zetknął się z Andrzejem i Szymonem Piotrem nad rzeką Jordanem, wskazywałby, że obaj bracia byli uczniami św. Jana Chrzciciela. Kiedy św. Piotr przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, był już człowiekiem żonatym i mieszkał w Kafarnaum u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił. Czy miał dzieci? Tradycja wczesnochrześcijańska wydaje się to potwierdzać, gdyż wymienia jako córkę św. Piotra, św. Petronelę. Pewne to jednak nie jest.

Read more...
 
KRÓLOWO POLSKI  módl się za nami, Polakami Print E-mail

Bp Artur Miziński

zgromadzonymi u Twoich stóp

w Amerykańskiej Częstochowie

 
Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w treść przeżywanej uroczystości. W jej świetle chcemy przeżywać i świętować prawdę, że Maryja jest Królową Polski - dlatego rzesza wiernych przybyła na tę uroczystość do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, aby podczas uroczystej Mszy świętej, 4 maja o godz. 12:30 pod przewodnictwem J. Eks. Ks. Bp. Artura Mizińskiego z Lublina uwielbiać Tą, która jest Królową naszego polskiego narodu. Słowo powitania wygłosił O. Prowincjał Krzysztof Wieliczko OSPPE, a następnie Księdza Biskupa przywitały dzieci z Polskiej Szkoły im. Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, które także przygotowały całą liturgię.

Czytaj więcej, zobacz więcej zdjęć..

 
Być uczniem Chrystusa w dziele misji Print E-mail

Dzieci z KamerunuPodczas ostatniego nocnego czuwania w sobotę 26 kwietnia uczyliśmy się jak stawać się Uczniem Chrystusa w dziele misji. Wypełniając nakaz misyjny Chrystusa, Kościół rozpoczyna swoją misję od głoszenia Słowa. Wprowadza kolejnych uczniów w tajemnicę Boga, który objawił samego siebie i swój plan zbawienia. To samoobjawienie Boga, który zaprasza człowieka do wspólnoty z sobą, zapisane jest na kartach Biblii. Dlatego też wszelka działalność misyjna Kościoła musi mieć fundament biblijny. Z Pisma Świętego, jak ze źródła, wypływa to wszystko, co jest treścią przepowiadania Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał tę prawdę w Encyklice Redemptoris Missio; mówiąc o Synu, w którym Ojciec przemówił do nas w sposób definitywny, Papież pisze: W tym ostatecznym Słowie swego objawienia Bóg dał się poznać w sposób najpełniejszy: powiedział ludzkości, kim jest. To ostateczne samoobjawienie się Boga jest podstawowym motywem, dla którego Kościół jest misyjny ze swej natury.

Czytaj więcej, zobacz więcej zdjęć...

 
<< Start < Prev 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Next > End >>

Results 2416 - 2430 of 2632