relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

ZHP


Boże Narodzenie 2016 i Nowy Rok 2017 Print E-mail

 

ZHP
 

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".
Łk 2, 14


„Nie jest to czarodziejskie światło, które już samo niesie pokój. Jest ono wyzwaniem dla ludzi, by budowali pokój i go utrzymywali."
- H. Obermayer. Inicjator przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czuwaj! Droga Rodzino Harcerska: Starszyzno, kapelani, kadro instruktorska, harcerze i harcerki, wędrowniczki i wędrownicy, zuchy chłopcy i dziewczęta, skrzaty, kochani rodzice oraz przyjaciele harcerstwa...

 

„Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas, Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da ...Tyle tych domów i okien tyle, Może Go schronią choćby przez chwile Może przygarną do serca ludzie, Może nakarmią nim dalej pójdzie".../ Piosenka kolędowa/

Kochana rodzino Harcerska, myślę, że w naszych sercach domach, rodzinach harcerskich znajdzie się miejsce dla naszego Pana i Boga tak jak do tego zachęcał nas nasz założyciel. „Praw­dzi­wy sys­tem wycho­waw­czy do­maga się obec­ności, Bo­ga. Te­go, Bo­ga, który nie ma wy­celo­wanej w nas bro­ni dla ka­rania, ale który uśmie­cha się i do­daje nam od­wa­gi, abyśmy się sta­li rzeczy­wiście ludźmi w sto­sun­ku do Je­go wiel­kiego ar­cydzieła, ja­kim jest przy­roda [...]."Jeżeli nasze skautos­two miałoby być, bez Bo­ga, le­piej żeby go nie było." Rober Powell.

„Idziecie i głoście bliskie jest Królestwo Niebieskie"...to hasło nowego roku duszpasterskiego w Polsce, do którego i my się dołączamy, głosząc dobre ideały w naszym życiu oraz dając świadectwo nawrócenia. Życzę Nam Wszystkim prawdziwego harcerskiego braterstwa, przyjaciół na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi przyjaciółmi. Życzę Nam, dalszych sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej osobowości. Odwagi i gotowości w wymaganiu od siebie, nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają. Życzę Nam byśmy umieli nieść swój płomień braterstwa i siostrzanej oraz rodzinnej postawy względem każdego człowieka spotkanego na naszej drodze życia, aby Nowy 2017 rok był pełen Nadziei, dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, aby był pełen głoszenia Dobrej Nowiny, że Pan Bóg nas kocha i zawsze czuwa nad nami tak jak my czuwamy na warcie przy harcerskim ognisku. Życzę Wam wspaniałych, pełnych serdeczności i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Niech słowa założyciela harcerstwa wzmocnią nas i poprowadzą do żłóbka betlejemskiego, aby odnaleźć Prawdziwe światło w Bogu.

Read more...
 
Pamiętnik z okazji 50-lecia Kolonii Zuchowej w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

 

Pamiętnik z okazji 50-lecia Kolonii Zuchowej w Amerykańskiej Częstochowie

 

 
Życzenia kapelana ZHP na Wielkanoc 2016 Print E-mail

 

Związek Harcerstwa Polskiego w USA

   

Niedziela Palmowa 2016 - ZHP Harcerze z Clark New Jersey

 

"Jestem polskim skautem, Boże Tobie chwała
Polska mnie zrodziła, harcerstwu oddała
Święta Matko Polsko, Tobie serce dałem
Od druha Zawiszy przykład męstwa brałem"

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Droga Rodzino Harcerska! Czuwaj!
Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał!
ALLELUJA!!! Wielkanoc 2016 roku.

W Roku Jubileuszu Miłosierdzia Bożego i 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Na początku moich życzeń pragnę posłużyć się słowami modlitwy jednego z kapelanów harcerskich. Niech ta modlitwa pomoże i nam wejść w atmosferę świąt Wielkanocnych oraz nadchodzącej wiosny. "Wszechmogący Miłosierny Boże, który przemawiasz do serc i dusz ludzkich przedziwną świata harmonią i niewysłowioną pięknością i potęgą przyrody, który dajesz wszelkiemu stworzeniu moc życia, któryś obdarzył w Twojej hojnej i nieograniczonej szczodrobliwości człowieka rozumem i łaską zbawienia, któryś dał nam Syna Swego i ustanowił Kościół ku opiece nad duszami naszymi, który nie odmawiasz mej pokornej prośbie, spraw, abyśmy wiernie i niezachwianie trwali w Twej świętej wierze otrzymanej na chrzcie świętym, a Ojczyźnie naszej, Polsce, i Przyrzeczeniu Harcerskiemu zawsze byli wierni. Niech Twoja Przenajświętsza mądrość czuwa nad myślami. Strzeże naszych uczynków miłosierdzia i prostuje drogi nasze, byśmy Twą Ewangelią kierowani, a łaską uświęceni, wypełniali Twoje przykazania i rozumnie żyli ku Twej chwale, Duchu Święty, Boże -prowadź nas. Maryjo, Święta Boża Rodzicielko - Królowo Polski, kieruj krokami naszymi, bądź naszą Orędowniczką u Syna Twego i miej nas zawsze w Twej przemożnej opiece. Błogosławiony ks. Phm Wincenty Stefanie Frelichowski, patronie Harcerskiej Rodziny, św. Faustyno oraz wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami. Amen. Alleluja!

 

Read more...
 
Życzenia Kapelana Chorągwi Harcerzy w USA na Boże Narodzenie Print E-mail

 

 

Życzenia Kapelana Chorągwi Harcerzy w USA na Boże Narodzenie

 

Dziś w niedzielę „Radości” 14 grudnia, 2014 roku, na dziesięć dni przed wigilijną wieczerzą przysiadłem, aby napisać do Was Drodzy druhny i druhowie życzenia świąteczne w formie refleksji. Przed oczami mam światło Betlejemskie, które po raz kolejny zawitało do naszych środowisk z groty betlejemskiej, jest to dar, który rozprasza wszelkie ciemności i prowadzi drogami jasności.

Hasło tegorocznego rozpalania światła pokoju z groty Betlejemskiej to „POKÓJ JEST W NAS!

Read more...
 
POKÓJ JEST W NAS  Betlejemskie Światło Pokoju już w Amerykańskiej Częstochowie 14 grudnia 2014 roku Print E-mail

Betlejemskie Światło PokojuBetlejemskie Światło Pokoju do odebrania w Amerykańskiej Częstochowie "Duchowej stolicy Polonii" od niedzieli 14 grudnia do 24 grudnia. Uroczyste przekazanie światła Harcerzom i Harcerkom oraz Rodzinom na Mszy świętej w niedzielę 14 grudnia o 12:30 PM.

Zapraszamy. Czuwaj!

/Trzeba mieć ze sobą lampion/ - zapowiada O. Bartłomiej Marciniak OSPPE

"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."- Św. Jan Paweł II

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 11 - 17 of 17