Everyday Faith
LivingCrown
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

ZHP


Życzenia kapelana na Dzień Myśli Braterskiej 2017 Print E-mail

  ZHP

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Ave Maryja! Czuwaj! Droga Rodzino Harcerska!  

Oto kilka pozbieranych myśli na Dzień Myśli Braterskiej, w 160 rocznicę urodzin założyciela skautingu, - Robert Baden-Powella, /oraz jego żony/, które nas zainspirują do jeszcze większego trwania i działania w ZHP/pgk.  „Miłość jest "boską cząstką", która zamieszkuje w każdym z nas i jest właściwie naszą duszą. Im więcej posługuje się człowiek w stosunku do bliźnich cnotą miłości, tym bardziej rozwija i uszlachetnia swoją duszę." - Robert Baden-Powell.

Klika słów historii DMB „Zwyczaj świętowania Dnia Myśli Braterskiej zapoczątkowały dziewczęta w 1926 r. w Stanach Zjednoczonych. Później rozszerzył się on na całą wspólnotę skautową. Idea ustanowienia takiego święta zrodziła się na 4 Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek. Wybrano dzień 22 lutego, ponieważ tego dnia przypada rocznica urodzin założyciela skautingu gen. - Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell. 
Pozwólcie, że posłużę się słowami życzeń jednej z harcmistrzyni:

„Dzieje harcerstwa to ponad 100 lat patriotycznej służby jego członków, pełnionej zarówno w latach wojny jak i w czasie pokoju. Dzięki udziałowi harcerzy w ważnych dla Polski chwilach, ruch ten stał się trwałym elementem naszej, polskiej kultury"... „ Dziś, na całym świecie skauci obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. W tym szczególnym dniu skauci przesyłając życzenia myślą o sobie wzajemnie, dziękują za przyjaźń i wspólną służbę. To szczególny dzień, w którym pomimo zgiełku codzienności mamy szansę poczuć wyjątkową, łączącą nas wszystkich więź braterstwa. W dobie rewolucji cyfrowej mamy potrzebę odczucia bliskości innych ludzi. Właśnie w tym dniu spotkajmy się na uroczystych zbiórkach, usiądźmy w kręgu i poczujmy radość płynącą z bycia razem, zadowolenie z tego, że możemy porozmawiać, widzieć czyjeś emocje, uśmiech i słyszeć śmiech.
Read more...
 
Myśli Bożonarodzeniowe i Noworoczne od Kapłana animatora Spotkań małżeńskich w USA Print E-mail

„Dziś w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel". Kochana Rodzino Spotkań Małżeńskich.

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata-siostry i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie (...) Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie". Św. Matka Teresa z Kalkuty.

Tajemnica Bożego Narodzenia to Eucharystia Bożego dialogu. Obecność Boga w żłóbku- Eucharystii - w takiej ubogiej postaci - przyciąga. Wszyscy jakoś pragniemy być blisko Boga, On jest Miłością. Zbliżanie się Boga w żłóbku- Eucharystii i zbliżanie się do Boga, jest zbliżaniem się Tajemnicy i zaproszeniem do godzenia się na Jej obecność w naszym życiu. Tajemnica - Miłość, chce być blisko nas. „Życie w bliskości Tajemnicy wiąże się z niepewnością, dlatego przynagla do zawierzenia i do zrezygnowania z kontroli nad swoim życiem, oddania Jemu Nowo narodzonemu siebie samego. Dzięki temu każdy dzień jest nowością, jest niespodziewanie nowy.  Chrystus jest nowym Życiem, On się daje w komunii bym dzięki temu i ja mógł dać siebie w komunii dla drugiego. Z serca życzę każdemu z Nas głębokiej komunii z Miłością, w Nadziei i nieustannej Wierze ".

Patrzmy na Maryję, milczącą przy żłobku betlejemskim, rozważającą w swoim sercu wszystko to, co przeżywała. Zachowuj sprawy twego życia w twoim sercu i rozważaj je. Niech Boże Narodzenie pobudzi cię do kontemplacji, do milczenia przed Bogiem. W duchu rodzącego się w Nas dialogu z Panem Bogiem ...słuchając nauczmy się mówić według pierwszego punktu zasad dialogu.

Read more...
 
Boże Narodzenie 2016 i Nowy Rok 2017 Print E-mail

 

ZHP
 

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".
Łk 2, 14


„Nie jest to czarodziejskie światło, które już samo niesie pokój. Jest ono wyzwaniem dla ludzi, by budowali pokój i go utrzymywali."
- H. Obermayer. Inicjator przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czuwaj! Droga Rodzino Harcerska: Starszyzno, kapelani, kadro instruktorska, harcerze i harcerki, wędrowniczki i wędrownicy, zuchy chłopcy i dziewczęta, skrzaty, kochani rodzice oraz przyjaciele harcerstwa...

 

„Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas, Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da ...Tyle tych domów i okien tyle, Może Go schronią choćby przez chwile Może przygarną do serca ludzie, Może nakarmią nim dalej pójdzie".../ Piosenka kolędowa/

Kochana rodzino Harcerska, myślę, że w naszych sercach domach, rodzinach harcerskich znajdzie się miejsce dla naszego Pana i Boga tak jak do tego zachęcał nas nasz założyciel. „Praw­dzi­wy sys­tem wycho­waw­czy do­maga się obec­ności, Bo­ga. Te­go, Bo­ga, który nie ma wy­celo­wanej w nas bro­ni dla ka­rania, ale który uśmie­cha się i do­daje nam od­wa­gi, abyśmy się sta­li rzeczy­wiście ludźmi w sto­sun­ku do Je­go wiel­kiego ar­cydzieła, ja­kim jest przy­roda [...]."Jeżeli nasze skautos­two miałoby być, bez Bo­ga, le­piej żeby go nie było." Rober Powell.

„Idziecie i głoście bliskie jest Królestwo Niebieskie"...to hasło nowego roku duszpasterskiego w Polsce, do którego i my się dołączamy, głosząc dobre ideały w naszym życiu oraz dając świadectwo nawrócenia. Życzę Nam Wszystkim prawdziwego harcerskiego braterstwa, przyjaciół na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi przyjaciółmi. Życzę Nam, dalszych sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej osobowości. Odwagi i gotowości w wymaganiu od siebie, nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają. Życzę Nam byśmy umieli nieść swój płomień braterstwa i siostrzanej oraz rodzinnej postawy względem każdego człowieka spotkanego na naszej drodze życia, aby Nowy 2017 rok był pełen Nadziei, dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, aby był pełen głoszenia Dobrej Nowiny, że Pan Bóg nas kocha i zawsze czuwa nad nami tak jak my czuwamy na warcie przy harcerskim ognisku. Życzę Wam wspaniałych, pełnych serdeczności i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Niech słowa założyciela harcerstwa wzmocnią nas i poprowadzą do żłóbka betlejemskiego, aby odnaleźć Prawdziwe światło w Bogu.

Read more...
 
Pamiętnik z okazji 50-lecia Kolonii Zuchowej w Amerykańskiej Częstochowie Print E-mail

 

Pamiętnik z okazji 50-lecia Kolonii Zuchowej w Amerykańskiej Częstochowie

 

 
Życzenia kapelana ZHP na Wielkanoc 2016 Print E-mail

 

Związek Harcerstwa Polskiego w USA

   

Niedziela Palmowa 2016 - ZHP Harcerze z Clark New Jersey

 

"Jestem polskim skautem, Boże Tobie chwała
Polska mnie zrodziła, harcerstwu oddała
Święta Matko Polsko, Tobie serce dałem
Od druha Zawiszy przykład męstwa brałem"

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Droga Rodzino Harcerska! Czuwaj!
Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał!
ALLELUJA!!! Wielkanoc 2016 roku.

W Roku Jubileuszu Miłosierdzia Bożego i 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Na początku moich życzeń pragnę posłużyć się słowami modlitwy jednego z kapelanów harcerskich. Niech ta modlitwa pomoże i nam wejść w atmosferę świąt Wielkanocnych oraz nadchodzącej wiosny. "Wszechmogący Miłosierny Boże, który przemawiasz do serc i dusz ludzkich przedziwną świata harmonią i niewysłowioną pięknością i potęgą przyrody, który dajesz wszelkiemu stworzeniu moc życia, któryś obdarzył w Twojej hojnej i nieograniczonej szczodrobliwości człowieka rozumem i łaską zbawienia, któryś dał nam Syna Swego i ustanowił Kościół ku opiece nad duszami naszymi, który nie odmawiasz mej pokornej prośbie, spraw, abyśmy wiernie i niezachwianie trwali w Twej świętej wierze otrzymanej na chrzcie świętym, a Ojczyźnie naszej, Polsce, i Przyrzeczeniu Harcerskiemu zawsze byli wierni. Niech Twoja Przenajświętsza mądrość czuwa nad myślami. Strzeże naszych uczynków miłosierdzia i prostuje drogi nasze, byśmy Twą Ewangelią kierowani, a łaską uświęceni, wypełniali Twoje przykazania i rozumnie żyli ku Twej chwale, Duchu Święty, Boże -prowadź nas. Maryjo, Święta Boża Rodzicielko - Królowo Polski, kieruj krokami naszymi, bądź naszą Orędowniczką u Syna Twego i miej nas zawsze w Twej przemożnej opiece. Błogosławiony ks. Phm Wincenty Stefanie Frelichowski, patronie Harcerskiej Rodziny, św. Faustyno oraz wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami. Amen. Alleluja!

 

Read more...