relevantRadio
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

The History of American Czestochowa Print E-mail

-The inspiring story of the "American Czestochowa" began to unfold in 1951 when Father Michael M. Zembrzuski, a priest in the Pauline Order from Poland, arrived on American soil. For the first three years, he worked as a missionary traveling and preaching at various Polish parishes throughout the United States and Canada. During this time, he began to see a need among Polonia to strengthen and revive their Polish spirit and pride, as well as the need to show the richness of the Polish culture. Fr. Michael's dream was to build a shrine which would become both a religious and a cultural center.

Read more...
 
Historia Amerykańskiej Częstochowy Print E-mail

O. Michał M. ZembrzuskiHistoria Amerykańskiej Częstochowy rozpoczęła się w 1951 roku wraz przybyciem do Stanów Zjednoczonych paulina, O. Michała M. Zembrzuskiego. Przez pierwsze trzy lata O. Michał pracował jako misjonarz w różnych polskich parafiach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Podczas swojej pracy kaznodziejsko-misyjnej dostrzegł potrzebę umocnienia i ożywiania polskości wśród Polonii, oraz potrzebę ukazywania bogactwa polskiej kultury. Marzeniem O. Michała było wybudowanie sanktuarium, które byłoby centrum religijno-kulturalnym.

6 listopada 1953 roku Ojcowie Paulini otrzymali pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na erygowanie klasztoru w Doylestown, Pennsylvania. W tym samym roku kardynał O'Hara, arcybiskup Filadelfii, zezwolił na założenie domu zakonnego, oraz na kaplicę z myślą budowy przyszłego sanktuarium. Z pomocą pospieszyli kapłani i wierni, których O. Michał spotkał podczas swojej pracy misyjnej. Za pierwsze donacje zakupił 40 akrów ziemi wraz z zabudowaniami farmerskimi.

Read more...